Mosty na trati Humenné - Stakčín

Pri stavbe trate Humenné - Stakčín bolo postavených 86 mostov a priepustov v celkovej dĺžke 289 m. Trať bola otvorená 30.11.1909.

Zničenie mostov v 2. svetovej vojne
Koncom 2.svetovej vojny bolo na trati Humenné - Stakčín z 11 železných mostov 10 celkom zničených. Najviac zničeným bol najväčší most cez Laborec pri Humennom s dvoma otvormi po 32,30 m. Železničné spojenie Stakčín - Humenné bolo obnovená 10.5.1946.

Generálna oprava mosta
Generálna oprava mosta na trati Humenné - Stakčín sa uskutočnila v júni 1963. Namiesto pôvodného dreveného mosta bol postavený nový železobetónový most. Opory nového mosta boli ukončené 20.6.1963.

Most cez Cirochu v km 17,260
Most v km 17,260 sa nachádza v katastrálnom území Belá nad Cirochou. Pre zlý technický stav mostníc bola na moste od 1.9.1993 zavedená pomalá jazda. Ešte v roku 1989 navrhoval MO Košice generálnu opravu mostníc s výmenou mosta. Pre prechodný nedostatok mostníc, nepridelenie požadovaných finančných prostriedkov na opravu a uprednostňovanie opráv mostov na hlavnom železničnom ťahu sa oprava ale nerealizovala. V 4.štvrťroku 1993 TD Prešov a MO Košice konštatoval, že most v Belej nad Cirochou neznesie odklad a je nevyhnutné mostnice na moste vymeniť.
V dňoch 15-18.2.1994 sa uskutočnila v úseku Dlhé nad Cirochou - Snina výluka traťovej koľaje a s tým spojená výmena 88 ks mostníc rozmerov 240 x 240 x 250 mm v celej dĺžke mosta. Výmenu vykonal MO Košice v spolupráci s TD Prešov. Výmenou mostníc sa zároveň odstránila dočasná pomalá jazda.

Pramene:


Strana vytvorená : 2. I. 2006
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku