Most cez Váh v Hlohovci

Pri stavbe železnice Lužianky - Leopoldov bol cez rieku Váh postavený pri Hlohovci priehradový most so 6 poliami 40 + 4 x 50 + 40 m s dĺžkou 280 m.
1.4.1945 o 16.00 hod. bol most ustupujúcou nemeckou armádou vyhodený do vzduchu. Takmer do základov boli zničené opory a piliere, z ktorých zostala len hromada kamenia. Zničené boli aj železné konštrukcie, z ktorých každá prerezaná na 3 kusy spadla buď úplne alebo sa naklonili pod uhlom 45° do vôd Váhu.

Mostné provizórium
Pre zničený most železničná doprava končila pred zničeným mostom. Na uľahčenie presunu cestujúcich a batožín postavili od 10.7. do 25.7.1945 cez zničený most lávku.
Železné mostné konštrukcie boli tak skrútené, že nebolo možné pomýšľať na rýchlu opravu. Boli preto postupne rozrezané a odstránené z rieky. Keďže trať mala byť rýchlo uvedená do prevádzky, bolo rozhodnuté, zriadiť mimo osi železnice samostatné provizórne premostenie zo železných nosičov na drevených zabaranených bárkach.
S prácou sa začalo 10.4.1945. Výstavbu mosta realizovala firma Lozovský a Štefanec z Bratislavy. Pre stavbu bárok provizória bolo vyrúbaných spolu 1557 stromov. Zabaranených bolo celkom 449 pilot. Provizórne premostenie malo 17 polí o dĺžkach 9,13 + 3 x 10,50 + 4 x 15 + 20 + 2 x 25 + 8,80 + 5 x 21 m. Na jeho výstavbu sa spotrebovalo 1000 kg železa, 800 kg klincov, z okolitých lesov bolo dovezené cca 1700 m3 guľatiny a obec Myjava dodala za výhodných podmienok ďalších cca 2200 m3 borovej guľatiny.
Okrem pracovníkov firmy na stavbe pracovali vojaci železničného pluku z Pardubíc, ženijného pluku z Komárna a skupina trestancov z Leopoldova. Spolu s pracovníkmi ČSD na stavbe pracovalo 1003 pracovníkov. Provizórium bolo dohotovené 25.8.1945. Nasledujúci deň, 26.8.1945 prebehla zaťažkávacia skúška s rušňom 524.1130 s rušňovodičom Blaškom z vozebnej stanice Leopoldov. Ako prvý prešiel po moste o 14.20 hod vlak č.414 s povereníkom dopravy a verejných prác SNR Ing. Kornelom Filom. V rovnaký deň sa vlakom č.413 začala pravidelná doprava.

Výstavba nového mosta v km 23,75-24,05
Výstavba nového mosta bola zadaná firme Hornonitrianska stavebná spoločnosť v Prievidzi. Generálny návrh mosta vypracovala Stavebná správa ČSD v Prahe. Opory mosta boli postavené na staré základy, firma ich dokončila 22.8.1947. Dodávku a montáž oceľovej konštrukcie mosta bola zadaná Stredoslovenským železiarňam n.p. Podbrezová. Šesťpoľový priehradový most o rozpätia 41,04 + 4 x 51,20 + 41,04 má celkovú dĺžku 294,08 m a hmotnosť 980 ton. Montáž mosta začala 7.7.1947, dokončená bola 26.1.1948. Most otváral povereník dopravy Kamil Bezek.

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku