Mníšanský viadukt

Najznámejším mostom na nedostavanej železnici Slavošovce - Chyžnian Voda je 120 m dlhý železobetónový oblúkový viadukt nad obcou Mníšany.

Pohľad na viadukt, foto Martin Turčan, júl 2001

Povrch mostovky bez štrkového lôžka, foto Martin Turčan, júl 2001


Strana vytvorená : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku