Mosty na trati Zvolen - Kremnica - Vrútky

Pri stavbe trati v rokoch 1870-72 sa projektanti usilovali o maximálne zníženie nákladov na stavbu vylúčením viaduktov a mostov, ktoré nahradili násypmi a klenutými priepusťami. Preto na tejto trati boli postavené len tri mosty. Jedným prechádzala trať pri Zvolene cez rieku Hron a dvoma cez rieku Turiec. Ich pôvodné nosné konštrukcie boli zostrojené z mrežových priehradových nosníkov s rozpätím 28,5 m.

Prameň:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku