Mosty na trati Zvolen - Krupina

Územie, v ktorom museli stavitelia postaviť trať Zvolen - Krupina bolo dosť členité. Na vhodné vedenie trasy bolo potrebné okrem dvoch tunelov postaviť až 120 železničných mostných objektov a 68 cestných priepustov a mostných objektov. Mostného železa pre nosné mostné konštrukcie sa spotrebovalo okrúhlo 500 000 kg, čiže asi 50 vozňov. Ako mostné murivo bolo použité murivo z dusaného betónu, z betónu s obkladom lomového alebo vrstevnatého kameňa, z časti z lomového kameňa.

Most cez rieku Slatinu v km 0,896
Z väčších železničných mostov zaujímavý konštrukčne a rozmerovo bol most s troma otvormi (10,7+44,1+10,7 m) cez rieku Slatinu pod zvolenským zámkom, v oblúku s polomerom 300 m šikmo pretínajúci prúd rieky. Jeho stredná priehradová konštrukcia bola priamopásová jednoduchej sústavy s jednostranne okosenými rohmi rozpätia 44,1 m, hmotnosti 200 t. Most bol za druhej svetovej vojny zničený a po prestavbe zvolenského uzla zrušený.

Most cez rieku Neresnicu v km 5,621
V km 5,621 bol postavený Akciovou spoločnosťou na stavbu mostov v Adamove most s rozpätím 23,04 m. Jeho približná hmotnosť bola 47 578 kg z martinského plávkového železa, liatej oceli a olova.

Dobronivský viadukt v km 15.8/9
Za stanicou Dobrá Niva prešla trať údolie 83 m dlhým dobronivským viaduktom so šiestimi 11 m klenutými otvormi o výške 13,5 m. Viadukt je čiastočne v oblúku s polomerom 300 m, celý urobený z dusaného betónu s hrubo vrstveným kamenným obkladom, veľmi vzhľadovo a pôsobivo sa odrážajúci od zalesneného pozadia.

Most cez Suchý potok v km 26,167
V km 26,167 bol postavený Teplickými strojárňami a.s. v Teplicích-Šánově most s rozpätím 10,92 m. Jeho približná hmotnosť bola 18 336 kg z martinského plávkového železa, liatej oceli a olova.

Krupinický viadukt v km 27.6/7
Najimpozantnejším mostným objektom na celej trati je však viadukt cez rieku Krupinicu, blízko stanice Babiná, v nádhernom lesnom údolí. Aj tento viadukt bol postavený čiastočne v oblúku s polomerom 500 m. Celková dĺžka viaduktu je 120 m, s 9 otvormi po 14 m, z ktorých veľký prietočný otvor svetlosti 35,6 m bol vystrojený oceľovou priehradovou konštrukciou, podobne ako most cez rieku Slatinu, so zapustenou mostovkou.

Most v km 32,410
V km 32,410 bol postavený Teplickými strojárňami a.s. v Teplicích-Šánově most s rozpätím 15,12 m. Jeho približná hmotnosť bola 16 353 kg z martinského plávkového železa, liatej oceli a olova.

Most cez rieku Krupinica
Zaujímavým je aj 27,6 m dlhý most cez rieku Krupinica s rozpätím 10,5 m.

Pramene:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku