Mosty na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Veselí nad Moravou (ČD)

Stavba trate bola uskutočnená v dvoch stavebných úsekoch. V prvom úseku medzi Veselím nad Moravou a Myjavou bolo v železničnom telese postavených 61 mostov s dvoma viaduktami - Lipovským v st. km 11.2/5 a Devanským. Na druhom úseku z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom sa v železničnom telese postavilo 106 mostov, medzi nimi 3 viadukty (Myjavský, Papradský, Lipovecký).

Mosty cez potok Jablonku
Dodanie a postavenie železnej nosnej konštrukcie mosta cez potok Jablonka v st. km 58.8/9 zadalo Ministerstvo železníc, Ústredná stavebná správa, firme Akciová spoločnosť, predtým Škodove závody v Plzni a mosta v st. km 62.3/4 firme Akciová spoločnosť pre stavbu strojov a mostov v Adamove.

Papradský viadukt


Pohľad na viadukt, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Papradský viadukt bol postavený v st. km 42.6/9. S dĺžkou 254 m sa stal najdlhším viaduktom na trati. Dodanie a postavenie troch polí viaduktu zadalo Ministerstvo železníc, Ústredná stavebná správa, firme Teplická strojáreň a.s. v Teplicích-Šánově a dvoch polí spojeným firmám Akciová spoločnosť, predtým Škodove závody v Plzni a Vítkovické banské a hutné ťažiarstvo vo Vítkoviciach. Má 5 rovnakých polí so železnými nosnými konštrukciami s rozpätím 45,5 m. Vysoký je 27 m.

Lipovecký viadukt
Ministerstvo železníc, Ústredná stavebná správa, zadalo dodanie a postavenie železnej nosnej konštrukcie Lipoveckého viaduktu v st. km 40,9 až 41,1 firme Banská a hutná spoločnosť v Brne. Viadukt leží v oblúku, jeho dĺžka je 114 m. Má 3 otvory so železnými nosnými konštrukciami o rozpätí 30 m.

Myjavský viadukt


Pohľad na viadukt, vľavo budova žst. Myjava, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Ministerstvo železníc, Ústredná stavebná správa, zadalo dodanie a postavenie železnej nosnej konštrukcie viaduktu v st. km 32.3/6 firme Českomoravská-Kolben a.s. v Prahe VIII. Viadukt leží v oblúku s polomerom 400 m, má dĺžku 196,7 m. Jeho niveleta leží až 29 m nad údolím Žaboškrekov. Má 4 otvory s 3 železnými priehradovými konštrukciami o rozpätiach 48,3 m a jeden otvor o rozpätí 30 m.

Devanský viadukt


Pohľad na viadukt z juhu, foto Emil Schenk, 17.3.2001

Ministerstvo železníc, Ústredná stavebná správa, zadalo stavbu viaduktu v st. km 30.2/5 firmám Vítkovické banské a hutné ťažiarstvo vo Vítkoviciach a Teplickej strojárni a.s. v Teplicích-Šánově. Viadukt pomenovaný podľa myjavskej kopanice U Devánov leží v sklone 13,4 ‰ a má dĺžku 209,26 m. Vo všetkých otvoroch má železné priehradové nosné konštrukcie s hornou mostovkou, 5 otvorov v dvoch krajných s rozpätím 24 m a vo troch stredných poliach 49,2 m. Postavený bol podľa rovnakých parametrov ako Lipovský viadukt.

Pramene:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku