Mosty na trati Púchov - Horní Lídeč

Na výstavbe dvojkoľajnej trate Púchov nad Váhom - Horní Lídeč v rokoch 1935-37 v dĺžke 28 km bola poloha územia často rozhodujúca pre polohu trasy železnice. Trať totiž vedie treťohorným územím Bielych Karpát, ktoré si vyžadovalo zväčšený pohyb hmôt. Trať stúpa u údolí riečky Biela Voda až do km 23, pri ktorom v km 21,5 opúšťa Slovensko.
Stavba mostov bola zadaná vo verejnej súťaži ÚSS MŽ v septembri a decembri 1936.

Most cez Váh v stav.km 1.8-2.2
Most sa nachádza neďaleko stanice Púchov. Jeho celková dĺžka je 265 m, celkom so 6 poliami.
Prvé 4 otvory sú premostené spojitou dvojkoľajnou priehradovou konštrukcia rozpätia 4 x 40 m s mostovkou spodnou, približná váha 7 000 q, dodacia lehota 1.8.1936. Hlavné riečšťe pretína dvojkoľajná priehradová konštrukcia s horným pásom zakriveným rozpätia 73,00 m, približná váhy 6 100 q, dodacia lehota 1.8.1936. Krajný otvor má dvojkoľajnú priehradovú konštrukciu rozpätia 32,00 m, približnej váhy 1 400 q, dodacia lehota 1.7.1936.
Prvé až štvrté pole postavili združené firmy Vítkovické horní a hutní těžířstvo M.Ostrave, Báňská a hutní společnost Praha II a Brno-Královopolská továrna na stroje a vagóny Brno-Kralové Pole, piate pole združené firmy ČKD as. Praha VIII a Akciová spoločnosť, predtým Škodovy závody v Plzni, v Prahe II a šiete pole firma A.Rainberg, strojárna, mostárna a kotlárna v Pardubiciach.

Poškodenie mosta v 2. sv. vojne
Most bol na konci 2. sv, vojny ťažko poškodený. Nemci vyhodili do povetria návodný pilier stredného veľkého poľa na pravom brehu Váhu a súčasne prestrelili konštrukciu v 6. otvore. Tým spadla ťažká konštrukcia stredného otvoru do rieky a pádom sa značne zdeformovala. Druhým koncom zostala však visieť na návodnom pilieri. Konštrukcia posledného otvoru bola prerazená na 2 kusy, kus u návodného piliera spadol tiež do vody do hĺbky 3 až 4 m a druhý kus zostal na ložiskách na opere.

Rekonštrukcia poškodeného mosta
Pri rekonštrukcii nastal problém, ako zdvihnúť túto veľkú, asi 500 ton ťažkú železnú konštrukciu, aby bolo umožnené vybetónovanie návodného piliera bez ďalšieho prerušenia premávky. Stalo sa tak na mohutných bárkach za použitia 2 silných priečnych nosníkov. Časť konštrukcie posledného otvoru bola tiež z vody vytiahnutá. Obe časti boli potom na zvláštnom montážnom lešení postavené vedľa trate za mostom, opravené a zmontované. Miesto konštrukcie posledného poľa bolo zriadené provizórium z nosičov o 3 poliach 7,0 + 13,5 + 10,5 m, uložených na zabaranených bárkach.

Most v stav.km 12,5/6
Má dve plechové konštukcie jednokoľajné rozpätia 28,28 m a dve plechové konštrukcie jednokoľajné rozpätia 13,51 m, približná váha 1 800 q. Dodacia lehota 1.7.1936. Most postavila firma Fr.Wiesner, strojárna, zlívarna a kotlárna v Chrudimi.

Most v stav.km 14,4/5
Má dve plechové konštukcie jednokoľajné rozpätia 10,00 m a dve plechové konštrukcie jednokoľajné rozpätia 28,42 m, približná váha 1 850 q. Dodacia lehota 1.8.1936. Most postavili združené firmy Vítkovické horní a hutní těžířstvo M.Ostrave, Báňská a hutní společnost Praha II a Brno-Královopolská továrna na stroje a vagóny Brno-Kralové Pole.

Most v stav.km 14,5/6
Má dve plechové konštukcie jednokoľajné rozpätia 12,02 m, približná váha 450 q. Dodacia lehota 1.8.1936. Most postavila firma Antonín Bílek, stojírna a továrna na železné konstrukce v Brne.

Most v stav.km 26,2/3
Má dve plechové konštukcie jednokoľajné rozpätia 14,60 m, približná váha 500 q, dodacia lehota 1.6.1936. Most postavili združené firmy Vítkovické horní a hutní těžířstvo M.Ostrave, Báňská a hutní společnost Praha II a Brno-Královopolská továrna na stroje a vagóny Brno-Kralové Pole.

Most v stav.km 26,4/6
Má dve plechové konštukcie jednokoľajné rozpätia 11,52 m, dve rozpätia 22,66 m a dve rozpätia 10,50 m. Približná váha všetkých šiestich konštrukcii 1550 q, dodacia lehota 1.10.1936. Most postavila firma Fr.Wiesner, strojárna, zlívarna a kotlárna v Chrudimi.

Pramene:


Strana vytvorená : 6. V. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku