Mosty na trati Štrba - Štrbské Pleso

Pri výstavbe novej trati ozubnicovej železnice zo Štrby na Štrbské Pleso v roku 1969 boli postavené tri mosty z predpätých nosníkov. Mosty s celkovou dĺžkou 145 m postavil podnik Železničné staviteľstvo Bratislava, žilinský závod 02.
Prvý most bol postavený nad cestu I.triedy č.18 v km 0,435, druhý (km 1,674) a tretí (km 3,282) nad cestou II.triedy č.538. Od ich postavenia sa na nich nerealizovali opravy, voda poškodzovala ich nosnú konštrukciu. Opravy hydroizolácie sa po prvýkrát uskutočnili v dňoch 24.9.-2.10.2001 pracovníkmi MO Košice.

Pramene:


Strana vytvorená : 31. XII. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku