Kamenná plastika na železničnej stanici Štrba

Od vzniku železničnej magistrály košicko-bohumínskej železnice v 19. storočí patrila železničná stanica Štrba pre svoju európsku interesantnú nadmorskú výšku medzi skutočné atrakcie trate.
Unikátnu nadmorskú výšku symbolizovala aj kamenná plastika pri budove železničnej stanice Štrba. Nachádzala sa v tesnej blízkosti nástupišťa, hneď pri prvej koľaji. Bol na nej štátny znak Československej republiky a všetkým mala pripomínať, že sa nachádzajú na najvyššie položenej železničnej stanici.


Pohľad na plastiku, ktorá stála na prvom nástupišti v Štrbe

Čo sa stalo s plastikou? Starší železničiari zo Štrby potvrdili, že plastika dlhé roky zdobila zaujímavé a atraktívne prostredie. Po rozdelení ČSFR však túto pamiatku stihol smutný osud. Nikto sa už nepamätá na horlivca z radov šéfstva, ktorý nariadil plastiku "zneviditeľniť". V drevenej búde z ufúľaných dosák pod billboardom pri prvom nástupišti stojí záhadný objekt pripomínajúci dedinskú búdu pre psa. Štátny znak Československej republiky v kameni je takto ukrytý pred zrakmi cestujúcich na najfrekventovanejšej trati na Slovensku.
"Predchádzajúce vedenie stanice Štrba zrejme po rozdelení ČSFR príliš horlivo zareagovalo na nariadenie o odstránení štátneho znaku bývalej federácie, a preto zmizol ľuďom z očí i tento znak, hoci naň sa nariadenie nevzťahovalo," povedal Miloš Čikovský, hovorca ŽSR. "Z debnenia sme odstránili niekoľko dosák a presvedčil som sa, že skutočne ide o plastiku v kameni so štátnym znakom Československej republiky, ktorá je historickou a kultúrnou pamiatkou. Situáciu budeme zrejme v spolupráci s pamiatkarmi riešiť tak, aby sa dosky odstránili a plastika bola opäť viditeľná," povedal M. Čikovský.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť