Unikátne cestné závory pri stavadle č.1 žst. Komjatice

Pri stavadle č.1 v žst. Komjatice sa nachádzajú unikátne cestné závory.
Závory sa pohybujú horizontálne a sú ručne ovládané signalistom, ktorý ich poloblúkom otvára a zatvára.


Pohľad na závory s budovou stavadla č.1, foto Emil Schenk, 12.IX.2000


Druhá časť závor, foto Emil Schenk, 12.IX.2000


Predvádzanie funkcie závor signalistom, foto Emil Schenk, 12.IX.2000


Strana vytvorená : 25. IX. 2000
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť