5. júna 2000: Vykoľajenie

Zainteresovaná súprava: Eurostar 3101/3102
Použitie: 9047, Paris - London
Lokalita: LGV Nord Europe, neďaleko Croisilles (10 km južne od Arras)
Zranení: 14 ľahko

rušeň Eurostaru 3102

Foto: Associated Press

Belgická súprava 3101-3102 vykonávala jazdu Eurostar 9047 (Paris - London), idúc rýchlosťou 300 km/h s 501 cestujúcimi na sever koľajou 1 LGV Nord Europe. Rušňovodič zistil zvláštne chvenie a znížil rýchlosť na 200 km/h, krátko potom obnovil úplnú rýchlosť. O 17:54 miestneho času, keď súprava prekročila 290 km/h blízko mestečka Croisilles (trochu na juh od Arras), na úrovni koľajovej výhybky pre odbočujúcu trať do Arras, prenosová súdržnosť zlyháva. Reakčná väzba na zadný podvozok vedúceho rušňa spôsobila oddelenie od kostry podvozku, vedúca ku katastrofickému zlyhaniu prenosovej súdržnosti s čiasťočným nárazom na trať. Porucha a nasledujúce núdzové zastavenie bolo spôsobené chybnými podvozkami 2 (číslované od priečelia), 3 a 23 na zadnom rušni, ktoré sa vykoľajili. Čiastočne vykoľajený vlak zastavil bezpečne po 1500 m, pričom aj poškodil trať. 14 ľudí, vrátane britského rušňovodiča bolo ošetrených s ľahkými zraneniami alebo šokom, a cestujúci pokračovali vo svoje ceste do Londýna autobusom. Rovnako ako pri vykoľajení TGV v r. 1993, architektúra článkového vlaku bola pripísaná k dobru udržaním stability a celistvosti vlaku, kým došlo k jeho zastaveniu. Ako blízko nešťastiu bolo odvrátené, je opäť predmetom debaty. Zatiaľ čo vlak zostal zväčša rovno voči traťovému lôžku, bolo len šťastím, že sa nedostal do konfliktu s 2. koľajou.
Foto zobrazuje rušeň Eurostaru 3102 (priečelie vlaku). Podrobnejšie informácie budú doplnené, keď postúpi vyšetrovanie.

( Zdroj: TGV Web )