TGV POS 4402   TGV POS
(Paris - Ostfrankreich - Süddeutschland)

Technické údaje

Obdobie budovania: 20xx - 20xx
Teritórium: LGV Est
Najvyššia rýchlosť: 320 km/h (200 mph)
Počet v prevádzke:
Napájacie napätie: 25kV 50Hz AC/ss, 1,5kV DC/js, 15kV 16 2/3 Hz
Pohon: xx DC/xx AC motorov, úplný kontinuálny výkon 9 600 kW (12 900 koní/hp) pod napätím 25 kV, xx kW (xx koní/hp) pod napätím 1,5kV, xx kW (xx koní/hp) pod napätím 15kV.
Dĺžka a hmotnosť: xx m / 423 ton
Zloženie súpravy: 1 rušeň + 9 vložených vozňov + 1 rušeň, xx sedadiel ( pozri formácie )
Hodnoty výkonu: xx kW/tona / xx tona /sedadlo / xx kW/sedadlo
Tlaková izolácia: xx
Viditeľné špecifiká: ..... Pozri ako rozlišovať tento typ oddelene od súprav TGV xxx.
Obrázky: [ERS Picture Gallery]
Špeciálne poznámky: Súprava 4402 vytvorila 3. IV. 2007 svetový rýchlostný rekord 574,8 km/h (357,2 mph).
Kostra: oceľ

 
     
     
Typ Gene-
rácia
Celkom
jednotiek
Čísla
súprav
Roky
budovania
Domovské
stanice
Poznámky
TGV Paris - Ostfrankreich - Süddeutschland
(séria xx)
3 xx 44xx xx (xx) xx


Strana vytvorená : 04-I-2008
Posledná aktualizácia : 02-IX-2009
 
Späť na " TGV " Zdroje: ERS , ALSTOM , Wikipedia
( http://www.rail.sk/tgv/pos/pos01.htm )