Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen - Bruxelles - Paris (16. VI. - 29. IX. 2002)

č. vlaku Thalys   9306 9408 9316 9324 9328 9340 9344 9348 9352 9356 9364
                  (1)      
Amsterdam C odch.     06:56 08:56 09:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 18:56
Schiphol Airport odch.     07:13 09:13 10:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 19:13
Den Haag HS odch.     07:36 09:36 10:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 19:36
Rotterdam C odch.     07:54 09:54 10:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:54
Antwerpen-Berchem odch. 6:16 6:44 08:56 10:56 11:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:56
Bruxelles-Midi prích. 6:59 7:22 09:34 11:32 12:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 21:32
Bruxelles-Midi odch. 7:10 7:40 09:40 11:40 12:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40
Paris-Nord prích. 8:35 9:05 11:05 13:05 14:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 23:05
                         
Dni prevádzky Pondelok                        
Utorok - Štvrtok                        
Piatok                        
Sobota                        
Nedeľa                        


Premáva Nepremáva

(1) : Premáva 28. VI. - 30. VIII.


Strana vytvorená / Site created : 3. XII. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 03-IV-2002

© THALYS

Späť