Bruxelles - Paris (16. VI. - 29. IX. 2002)

č. vlaku Thalys

9304

9306

9308

9310

9312

9414

9316

9318

9420

9322

9324

9426

9428

9330

9436

9338

9340

9342

9342

9444

9346

9346

9348

9350

9350

9452

9354

9356

9358

9460

9364

  

(1)

    (1)

 

 

 

 (2)   (1)  

  (2) 

 

 

  

(1)

 

  (3)

 

  

(3)

 

 

(3)

 

 

(1)

 

  (2)

 

 

Bruxelles-Midi

odch.

6:40

7:10

7:40

8:10

08:40

09:11

09:40

10:10

10:40

11:10

11:40

12:13

12:40

13:10

14:40

15:10

15:40

16:10

16:10

16:40

17:10

17:10

17:40

18:10

18:10

18:40

19:10

19:40

20:10

20:40

21:40

Paris-Nord

prích.

8:05

8:35

9:05 9:35

10:05

10:35

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:38 14:05

14:35

16:05

16:35

17:05

17:35

17:35

18:05

18:35

18:35

19:05

19:35

19:35

20:05

20:35

21:05

21:35

22:05

23:05

                                                                 
Dni prevádzky

Pondelok - Štvrtok

                                                             

Piatok

                                                             

Sobota

                                                             

Nedeľa

                                                             


Premáva Nepremáva

 

(1) : Nepremáva 15. VII. - 30. VIII.
(2) : Premáva od 2. IX.
(3) : Nepremáva 15. VII. - 29. VIII.


Strana vytvorená / Site created : 3-XII-2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 03-IV-2002

© THALYS

Späť