Oostende - Brugge - Ghent - Bruxelles - Paris (30. IX. 2001 - 15. VI. 2002)

č. vlaku Thalys   9308 9308 9308 9348 9348 9456 9456
    (2) (6) (2) (3) (1) (2) (4) (1) (2) (5) (1)
Oostende (Ostende) odch. 6:07 6:19 6:20 16:07 16:18 18:07 18:22
Brugge (Bruges) odch. 6:21 6:34 6:36 16:21 16:36 18:21 18:36
Gent-St-Pieters (Ghent) odch. 6:43 6:57 6:59 16:43 16:59 18:43 18:59
Bruxelles-Midi prích. 7:26 7:28 7:28 17:26 17:28 19:26 19:28
Bruxelles-Midi odch. 7:40 7:40 7:40 17:40 17:40 19:40 19:40
Paris-Nord prích. 9:05 9:05 9:05 19:05 19:05 21:05 21:05
                 
Dni prevádzky Pondelok - Piatok                
Sobota                
Nedeľa                
Premáva Nepremáva

(1) : Premáva do 1. X. 2000
(2) : Premáva od 2. X. 2000
(3) : Nepremáva 1. XI. 2000, 16. IV. a 4. VI. 2001
(4) : Premáva 16. IV. a 4. VI. - nepremáva 15. IV. a 3. VI. 2001
(5) : Premáva 24. V., nepremáva 26. V. 2001
(6) : Nepremáva 26. V. 2001


Strana vytvorená / Site created : 3. XII. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000

© THALYS

Späť ( http://www.rail.sk/tgv/tha/op-0106.htm )