Oostende - Brugge - Gent-St-Pieters - Bruxelles - Paris (30. IX. 2001 - 15. VI. 2002)

č. vlaku Thalys   9308 9348 9456
         
Oostende (Ostende) odch. 6:20 16:18 18:22
Brugge (Bruges) odch. 6:36 16:36 18:36
Gent-St-Pieters (Ghent) odch. 6:59 16:59 18:59
Bruxelles-Midi prích. 7:28 17:28 19:28
Bruxelles-Midi odch. 7:40 17:40 19:40
Paris-Nord prích. 9:05 19:05 21:05
         
Dni prevádzky Pondelok - Piatok        
Sobota        
Nedeľa        


Premáva Nepremáva

Strana vytvorená / Site created : 3. XII. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 06-I-2002

© THALYS

Späť ( http://www.rail.sk/tgv/tha/op-0206.htm )