Paris - Bruxelles - Antwerpen - Rotterdam - Amsterdam (24. IX. 2000 - 9. VI. 2001)

č. vlaku Thalys   9309  9313 9321 9333 9341 9349 9357 9361
  . (1) (2)     (3)  (4) (4) (5)
Paris-Nord odch. 6:55 7:55 9:55 12:55 14:55 16:55 18:55 19:55
Bruxelles-Midi prích. 8:20 9:20 11:20 14:20 16:20 18:20 20:20 21:20
Bruxelles-Midi odch. 8:28 9:28 11:28 14:28 16:28 18:28 20:28 21:28
Antwerpen - Berchem prích. 9:04 10:04 12:04 15:04 17:04 19:04 21:04 22:04
Rotterdam CS prích. 10:09 11:09 13:09 16:09 18:09 20:09 22:09  
Den Haag HS (The Hague) prích. 10:27 11:27 13:27 16:27 18:27 20:27 22:27  
Schiphol-Airport prích. 10:50 11:50 13:50 16:50 18:50 20:50 22:50  
Amsterdam CS prích. 11:06 12:06 14:06 17:06 19:06 21:06 23:06  
                   
Dni prevádzky Pondelok - Štvrtok                  
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa                  
Premáva Nepremáva

(1) : Nepremáva 25. XII. 2000, 1. I., 16. IV., 24. V. a 4. VI. 2001
(2) : Premáva 25. XII. 2000, 1. I., 16. IV., 24. V. a 4. VI. 2001
(3) : Nepremáva 24. IX. 2000, a 7. I. - 25. III. 2001
(4) : Nepremáva 31. XII. 2000
(5) : Nepremáva 15. IV., 25. V. a 3. VI. 2001


Strana vytvorená / Site created : 3. XII. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000

© THALYS

Späť ( http://www.rail.sk/tgv/tha/pa-0106.htm )