Paris - Bruxelles - Antwerpen - Rotterdam - Amsterdam (10. VI. 2001 - 29. IX. 2001)

č. vlaku Thalys   9309  9313 9313 9321 9333 9341 9345 9349 9353 9357 9361
      (1)       (2)     (3)    
Paris-Nord odch. 06:55 07:55 07:55 09:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
Bruxelles-Midi prích. 08:20 09:20 09:20 11:20 14:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
Bruxelles-Midi odch. 08:28 09:28 09:28 11:28 14:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
Antwerpen-Berchem prích. 09:04 10:04 10:04 12:04 15:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04
Rotterdam CS prích. 10:08 11:08 11:08 13:08 16:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08  
Den Haag HS (The Hague) prích. 10:27 11:27 11:27 13:27 16:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27  
Schiphol Airport prích. 10:50 11:50 11:50 13:50 16:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50  
Amsterdam CS prích. 11:07 12:07 12:07 14:07 17:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07  
                         
Dni prevádzky Pondelok                        
Utorok - Štvrtok                        
Piatok                        
Sobota                        
Nedeľa                        


Premáva Nepremáva

(1) Premáva 2. VII. - 3. IX.
(2) Premáva 1. VII. - 2. IX.
(3) Premáva 29. VI. - 31. VIII.


Strana vytvorená / Site created : 3-XII-2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 28-XII-2001

© THALYS

Späť ( http://www.rail.sk/tgv/tha/pa-0109.htm )