Paris - Bruxelles - Ghent - Brugge - Oostende (24. IX. 2000 - 9. VI. 2001)

č. vlaku Thalys   9413 9413 9329 9329 9453 9453 9453
    (1) (2) (4) (1) (2) (5) (1) (2) (3) (2) (6)
Paris-Nord odch. 7:55 7:55 11:55 11:55 17:55 17:55 17:55
Bruxelles-Midi prích. 9:20 9:20 13:20 13:20 19:20 19:20 19:20
Bruxelles-Midi odch. 9:31 9:33 13:31 13:33 19:32 19:32 19:33
Gent-St-Pieters (Ghent) prích. 10:00 10:15 14:00 14:15 20:00 20:03 20:15
Brugge prích. 10:24 10:36 14:24 14:36 20:24 20:25 20:36
Oostende prích. 10:40 10:52 14:39 14:52 20:39 20:40 20:52
                 
Dni prevádzky Pondelok - Piatok                
Saturday                
Sunday                
Premáva Nepremáva

(1) : Premáva do 1. X. 2000
(2) : Premáva od 2. X. 2000
(3) : Nepremáva 31. X. 2000 a 25. V. 2001
(4) : Premáva 24. V. - nepremáva 26. V. 2001
(5) : Premáva 16. IV. a 4. VI. - nepremáva 15. IV. a 3. VI. 2001
(6) : Nepremáva 15. IV. 2001 a 3. VI. 2001


Strana vytvorená / Site created : 3. XII. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000

© THALYS

Späť ( http://www.rail.sk/tgv/tha/po-0106.htm )