Železničná trať / Railway line
Horná Štubňa - Handlová
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

20. XII. 1931 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Traja mŕtvi na koľajniciach (2. 11.2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 130930 xx oo Horná Štubňa [ 171 ] Felsőstubnya
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 145 / 171  
xx 1, 43 - 0, 78 xxxxxx xx xx ( Štubniansky tunel )  
xx _1, 73_ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx _4, 46_ xxxxxx xx xx most/bridge  
_6 _6, 406 173559 oo __ Sklené pri Handlovej  
xx 10, 74 - 7, 73 xxxxxx xx xx ( Bralský tunel ) Veľký tunel ; tunel T.G.Masaryka
xx 11, 29 - 19 xxxxxx xx xx most/bridge  
11 11, 415 17335_ xo __ Remäta z  
xx 11, 58 - 11, 89 xxxxxx xx xx ( Pekelský tunel )  
xx 12, 3__(?) xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 12, 80 - 12, 91 xxxxxx xx xx ( Hajnícký tunel )  
xx 13, 82 - 14, 20 xxxxxx xx xx ( Pstruhársky tunel )  
__ 14, 575 ______ __ __ Hlásnica Pstruháry nz  
xx 15, 27 - 13 xxxxxx xx xx most/bridge  
__ 17, 532 ______ __ __ Stanovište závorára 17  
18 18, 550 / 19, 202* 173153 oo __ Handlová [ 145-1 ] Nyitrabánya
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
*Km zo žst. / from station Prievidza

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h145-2.htm )