Železničná trať / Railway line
Poltár - Lučenec a Breznička - Katarínska Huta
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

24. XI. 1901 sprevádzkovanie tratí / lines opening

( Zdroj/Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Na železničnom priecestí pri Poltári sa zrazil vlak s motorovým vozidlom
TASRBanská Bystrica 19. 11. 2004 - Na železničnom priecestí pri Poltári sa okolo 12.54 h zrazil vlak s motorovým autom dosiaľ nezistenej značky. Nehoda spôsobila zranenia štyrom ľuďom. Informovala o tom hovorkyňa KR PZ Mária Faltániová.
Podľa nej všetkých zranených previezli do nemocnice. "Na miesto boli vyslaní záchranári, hasiči a policajti" dodala. Prípad je vo fáze vyšetrovania.

Dva vozne sa vykoľajili, pretože vypadlo kúrenie
SITABANSKÁ BYSTRICA 21. 10.2004 - Keď v železničnej doprave na Slovensku vypadne kúrenie, môže to znamenať aj vykoľajenie vlaku. Presvedčili sa o tom dnes ráno cestujúci v päťvozňovom „motoráčiku“ v Poltári. Práve po vypadnutí kúrenia sa druhý a tretí vozeň vykoľajili pri mestskej časti Zelené . Nebol to však výpadok dodávky tepla vo vozni na železnici, ale doslovné vypadnutie vykurovacieho zariadenia z prvého vozňa na železnicu pod kolesá nasledujúcich vozňov. Podľa informácií zástupcu banskobystrickej policajnej hovorkyne Ľuboša Podlesného sa našťastie pri nehode nikto nezranil a menší požiar, ktorý vznikol v prvom vozni, sa podarilo rýchlo zlikvidovať.

Trať mieru: Lučenec - Opatová - Veľká Ves
15. mája 1949 - v nedeľu na Trati mieru bola slávnosť celej Ipeľskej doliny, lebo vtedy po prvý raz prešiel po obnovenej trati Lučenec - Opatová - Veľká Ves, vlak, ktorý viezol manifestantov, čo svojou prácou pomohli obnoviť túto trať. Trať mieru bola hotová. Nezištná, zato však úmorná práca obetavých brigádnikov celej Ipeľskej doliny, lučeneckého okresu, ba i okresov Hnúšťa, Jesenské a Modrý Kameň bude pre ďalšie generácie hlásať vzornú spoluprácu všetkých občanov tohto kraja na vybudovaní odmontovanej a zničenej trate. Na slávnosti otvorenia Trate mieru, okrem iných hostí, zúčasnil sa i povereník dopravy Karol Bacílek, ktorý v stanici Prikope (Veľká Ves) vykonal aj slávnostný akt prestrihnutia pásky.
Prípravný výbor manifestácie a slávnostného otvorenia nového úseku trate vydal k občanom Novohradu prevolanie, kde vola všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí túžia po mieri a po pokoji pri svojej každodennej práci, aby prišli manifestovať za mier, aby prišli všetci tí, ktorí skutočnou a dobrovoľnou prácou pri obnove trate pomohli zmazať poslednú škvrnu a pamiatku na Viedeň a Mníchov, lebo manifestácia bola nielen zhodnotením a korunou celého diela, ale i spontánnym prejavom túžby novohradského ľudu po mieri. A novohradský ľud tak, ako spontánne bral do ruky čakan i lopatu, tak spontánne sa tešil z dokončeného diela a tak i spontánne manifestoval za mier.
Pôvodne trať neniesla nijaké meno. Postavili ju ešte pred prvou svetovou vojnou. Po okupácii južného pohraničia preťala ju viedenská arbitráž hranicou. Správa maďarských železníc rozobrala a sniesla trať od uvedenej hranice t.j. v mieste, kde je chotár obcí Opatová - Veľká Ves až po Lučenec. Pri stavbe tomášovskej spojky za Slovenského štátu rozobrali a sniesli i druhú časť. Násyp trate používali roľníci za poľnú cestu.
Od 2. marca do 14. mája vystriedalo sa v práci do 17 000 brigádnikov. Spoločne odpracovali vyše 100 000 hodín. Od 2. marca až do ukončenia prác na Trati mieru pracovaly dobrovolné brigády zo všetkých obcí nášho i hnúšťanského okresu, Kokavy a Utekáča, z Jesenského celý učiteľský zbor, škola z Bušiniec. I tak treba ešte spomenúť a vyzdvihnúť obetavú prácu železničných zamestnancov, ktorí odpracovali do 21 000 hodín, vzornú brigádu Učňovskej školy z Lučenca, ktorá pracovala za najhorších poveternostných podmienok a podala výkon uznania a ocenenia hodný. Z obcí najpočetnejšie brigády boli z Málinca, Poltára, Českého Brezova, z podnikov Sklárne v Málinci, Slovena v Opatovej. Vzorné brigády boly SNB a pohraničnej stráže, cestárov, poštárov a horárov. Z úradov sa vyznamenaly brigády MNV z Lučenca, učiteľské a profesorské zbory lučenských škôl. V súťaži o najvzornejšiu a najpočetnejšiu brigádu funkcionárov prvenstvo si odniesly brigády funkcionárov KSS, JSSR a ROH.
Brigády na novom úseku trate rozkopyly a odstránily 8 000 metrov kubických starého štrkového lôžka, vykopaly, naložily a rozvozily vlakmi, motorovými vozíkmi a autami 6 000 m kubických prebytočného materiálu, vymurovaly 300 m kubických oporného muriva, položily 150 m betónových rúr priemeru 60 cm. Preložily cestu v dĺžke 150 m a zriadili úrovňové prechody a nástupištia. Položili 6500 m koľaje a zmontovaly 6 výhybiek. Na obnovenej trati spotrebovalo sa 7000 mlet. železničného štrku - t.j. 700 vagónov, 8 000 kusov podvalov t.j. 50 vagónov, 13 000 m koľajníc t.j. 44 vagónov, drobného svrškového materiálu 20 vagónov. Mostná skupina ČSSZ postavila 4 mosty svetlosti 28 m.

"Budova" žzast. Opatová pri Lučenci - pohľad od juhu "Budova" žzast. Opatová pri Lučenci - pohľad od juhu (v 2. riadku nápisu na južnej stene je v skutočnosti 7 písmen ...)
( © Addams 21. IX. 2003-12:46 )

Zoznam staníc / Station list:

Trať č. / Line No. 162 :

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 18, 642 148932 oo xx Poltár [ 162-2 , 175 , 494 ]  
  18, 284
29, 871 ( 175 )
xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 162 / 175  
3 15, 802 148437 oo xx Zelené nz stanovište závorára Zelenovo; Ipolyszele
6 13, 048 / 12, 9 148338 xx oo Breznička [ 163 ] Ipolyberzencze
  __, ___
_0, 35_( 163 )
xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 162 / 163  
10 _8, 877 148130 xx oo Kalinovo nz stanovište závorára Kalnó mh.
12 _6, 623 148239 xo xx Veľká Ves z [ 493 ]  
17 _1, 430 136531 xx xo Opatová pri Lučenci  
  0, 5 / 162, 2 ( 160-1 ) xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 162 / 160-1  
19 0, 000 / 161, 7 136135 oo xx Lučenec [ 160-1 , 160-2 , 161 , 492 ] Losoncz

 

číslo trate / Line No. od / since
412 ???
162 1993

Trať č. / Line No. 163 :

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0,000 148338 xx oo Breznička [ 162 ] Ipolyberzencze
  ? ( 162 )
_0, 35_
  xx xo súbeh tratí / connection of lines 162 / 163  
4 3,579 148536 xo xx Mládzovo z Nemesfalu mh.
7 7,105 / 7,2 148635 oo xx Cinobaňa nz Sinobaňa z.; Szinóbánya mh.
  8,783       vlečka Sinobanská železiareň z.; Szinób vasgyár mh.
9 9,190 148734 xx xo Maša z  
10 9,822 148833 oo xx Katarínska Huta nz Katina Huta; Katalinhuta

 

číslo trate / Line No. od / since
413 ???
163 1993

Odkazy/Links:

 • Lokálky severne od Lučenca
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 17-2-2018
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h162-1.htm )