Hlavní údaje: 110

Původní řadové označení ČSD E 458.0
Současné řadové označení 110
Označení výrobce 33 E 0,1
Výrobce ŠKODA Plzeň
Počátek dodávek 1971
Počet vyrobených vozidel 52
Počet vozidel ve stavu ČD 28
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1050 mm
Délka přes nárazníky 14 400 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 800 kW
Nejvyšší rychlost 80 km/h
Služební hmotnost 72 t
Trakční systém - stejnosměrný 3 kV

Vznik a popis 110

Elektrické lokomotivy první generace vyráběné od roku 1953 v n.p. ŠKODA Plzeň byly určeny k tratové službě. Při rozvoji elektrizace a velkých výkonech na seřaďovacích a železničních stanicích se v šedesátých letech začala projevovat naléhavá potřeba elektrických posunovacích lokomotiv. Důvody byly ekonomické, spočívající v nižších provozních nákladech, a ekologické, spočívající v nižší hlučnosti oproti motorovým posunovacím lokomotivám, což bylo významné především v hustě osídlených aglomeracích. Do typové řady elektrických lokomotiv druhé generace byly proto zařazeny i posunovací lokomotivy ve stejnosměrné a střídavé trakci.
Prototypy elektrických stejnosměrných lokomotiv řady E 458.0 (110) vyvinul n.p. ŠKODA Plzeň a dodal je v roce 1971 k provoznímu ověření. Zkoušky byly úspěšné, a proto v letech 1972 a 1973 následovaly sériové dodávky. Lokomotiva byla zadána jako kapotová se střední vyvýšenou kabinou strojvedoucího umožňující dobrý výhled a snadnou změnu směru. Sběrač proudu je jeden, umístěný na střeše kabiny strojvedoucího. Výkonové parametry byly voleny tak, aby optimálně vyhovovaly pro posunovací službu a nahradily v plném rozsahu parní a motorové posunovací lokomotivy. Výkon 800 kW a zpřevodování na maximální rychlost 80 km/h umožňuje dosáhnout při rozjezdu tažné síly až 160 kN, což plně vyhovuje i pro těžký staniční posun a přetahy. Podvozky mají jednoduchou konstrukci s pryžovým vypružením a vedením dvojkolí. V sekundárním vypružení skříně lokomotivy jsou použity vinuté ocelové pružiny s podélně řazenými hydraulickými tlumiči. V podvozcích jsou stejnosměrné tlapové trakční motory 1 AD 3946 aT.
Regulace výkonu je odporová při elektromagnetickém ovládání řazení odboček. Celkem je 36 jízdních stupňů, z nichž poslední tři po vyřazení trvale zatížitelných odporníků zeslabují elektromagnetické pole až na hodnotu 50 %. Trakční vlastnosti a zabudované elektrické vytápění souprav umožňuje použití těchto lokomotiv i pro vozbu osobních a nákladních vlaků na méně zatížených elektrizovaných tratích.
Barevné řešení lokomotiv doznalo několika změn. Prototypové lokomotivy měly kapoty, spodní část kabiny strojvedoucího a střechu oranžovou (oranž návěstní), okenní pás kabiny a tři pruhy na čelech kapot, z nichž horní přecházel do bočních stran kapot bílé, rám a pojezdovou část včetně tažného a narážecího ústrojí černou, zábradlí žluté (žluť chromová) a sběrač červený (rumělka tmavá). U sériových dodávek byla barva oranžová vystřídána zelenou (zeleň tmavá) a bílá krémovou střední.

Zdroj:173

Ďaľšie informácie o rušňoch ŽSR radu 110

  • servra Lokomotivní depo
  • Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • Ľubora Bánika

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 04-IX-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-I-2002
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/110-2.htm )