Hlavní údaje: 121

Původní řadové označení ČSD E 469.1
Současné řadové označení 121
Označení výrobce 43 E 1
Výrobce ŠKODA Plzeň
Počátek dodávek 1960
Počet vyrobených vozidel 85
Počet vozidel ve stavu ČD 64
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průmě 1250 mm
Délka přes nárazníky hnacích dvojkolí 16 140 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 2032 kW
Nejvyšší rychlost 90 km/h
Služební hmotnost 88 t
Trakční systém - stejnosměrný 3 kV

Vznik a popis 121

I když byly elektrické lokomotivy řad E 499.0 a E 499.1 (140 a 141) vyvinuty jako univerzální, osvědčily se velmi dobře v provozu v osobní dopravě, ale v dopravě nákladní byly i maximální trvalé a hodinové tažné síly poměrně nízké -110 a 140 kN, maximální rychlost nevyužitelná, a proto rozhodlo ministerstvo dopravy odvodit z lokomotivy řady E 499.1 (141) lokomotivu pro nákladní dopravu s nejvyšší rychlostí 90 km/h. Tím se dosáhlo zvýšení trvalé a hodinové tažné síly na hodnotu 157 a 190 kN. Prototypem pro sériovou výrobu byla lokomotiva E 499.157, u níž byl změněn převod z hodnoty 1:2,27 na hodnotu 1:3,11 a po dodání byla přeznačena na E 469.001. Po nehodě počátkem 70. let byla upravena na původní rychlíkový převod a přeznačena zpět na E 499.157 a nyní jezdí v LD Ústí n.L. pod označením 141.157.
Sériové lokomotivy řady E 469.1 v počtu 85 kusů byly po dobrých výsledcích ověření u prototypové lokomotivy dodány v roce 1960 za velmi nízkou cenu 1,939.000 Kčs.
Mechanická část lokomotiv vychází z koncepce lokomotiv řady E 499.1 (
141), má obdobně řešenou celosvařovanou skříň se dvěma čelními kabinami strojvedoucího. Na podvozku jsou dvě zásadní změny: první ověřená již na prototypu - je zabudování převodovky s vloženým kolem pro pohon dvojkolí prostřednictvím lamelové spojky od stejnosměrného trakčního motoru 4 AL 4845 ZT upevněného na rámu podvozku, a druhá - spočívající ve změkčení primárního vypružení dosazením šroubových pružin k pružině listové. Sekundární vypružení zůstalo pouze listovými pružinami. Při provozu došlo k četným závadám na mechanické převodovce a uložení vloženého kola bylo nutno rekonstruovat. Hmotnost lokomotiv byla na hodnotu 88 tun zvýšena balastem. Poslední dodaná lokomotiva E 469.185 měla zkušebně vyrobena obě čela ze skelného laminátu.
Elektrická část je prakticky nezměněná oproti lokomotivě řady E 499.1 (
141). Regulace výkonu je stykačová - spínáním odboček rozjezdových odporníků, sériovým a paralelním spínáním motorových skupin a zeslabováním buzení trakčních motorů po vyřazení odporníků. Stykače jsou ovládány elektropneumaticky dle polohy kontroléru na stanovišti strojvedoucího.
Rovněž barevné řešení lokomotiv odpovídalo v zásadě provedení lokomotiv řady E 499.1 (
141). Spodní část skříně, rám a pluh byly tmavě zelené, horní část skříně včetně madel a zábradlí světle zelená (hrášková zeleň). Obě barvy byly odděleny pásem v barvě hliníkové, použité rovněž na skříních odporníků, lemované úzkými červenými linkami (rumělka). Střecha, podvozky a zařízení pod skříní byly šedé (šeď střední, sběrače proudu červené (rumělka tmavá), okapové žlábky hnědé a tažné a narážecí ústrojí černé. Ve spodní části skříně byl lomený ozdobný hliníkový pás, ze stejného materiálu byly i rámy čelních oken.

Zdroj:173

Ďaľšie informácie o rušňoch ŽSR radu 121

  • Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • Ľubora Bánika

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 04-IX-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-I-2002
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/121-2.htm )