PANCIEROVÉ VLAKY

Vitaj na neoficiálnej stránke pancierových vlakov!

ŠTEFÁNIK , HURBAN , MASARYK

Úvod

Tieto vlaky boli známe pod menami ŠTEFÁNIK, HURBAN, MASARYK. Povstalecké vojská zápasili v bojoch s nepriateľom s nedostatkom ťažkých zbraní. Nebolo tankov a delostrelectva. Znie to neuveriteľne, ale povstalecká armáda mala koncom septembra 1944, t.j. v čase najťažších bojov asi desať tankov a niekoľko starých lietadiel na letisku Tri duby. Velenie povstaleckých vojsk našlo spôsob, ako bojovú techniku nahradiť. Dnes ťažko povedať, kto prišiel na myšlienku postaviť pancierový vlak, ale myšlienka to bola výborná a bojové úspechy troch pancierových vlakov potvrdili jej opodstatnenosť. Najmä stredné Slovensko, kde bolo ich bojové nasadenie predpokladané, bola hornatá krajina so železnicami v lesných údoliach a množstvom tunelov, ktoré tvorili vhodný terén na využitie pancierových vlakov.


ŠTEFÁNIK

Prvý pancierový vlak, ŠTEFÁNIK, sa začal stavať 4. septembra 1944. ZvolenskýmTankový vozeň robotníkom a železničiarom chýbala odborná dokumentácia, nebolo dosť materiálu, chýbali najmä dostatočne hrubé plechy na opancierovanie rušňov a vozňov. Na opancierovanie prvých dvoch vlakov sa použil kotlový plech, na tretí, MASARYK, sa použil 10 15 mm plech, ktorý doviezli zo železiarní v Podbrezovej, kde ho pôvodne vyrobili na nemecké ponorky.
Každý vlak sa skladal z piatich vozňov a rušňa (obr. 2). Vpredu bol predsunutý tzv. tykadlový vozeň. Bol to plošiňák naložený koľajnicami a iným materiálom, ktorý slúžil na obranu vlaku pred podmínovaním trate. Aby bola vzdialenosť medzi nim a ostatnou súpravou väčšia, bol s ňou prepojený tiahlom. Za ním nasledoval delový a tankový (obr. 1) vozeň. Potom nasledoval rušeň, tankový a guľometný vozeň.

5 dní po začatí stavby bol prvý pancierový vlak v hrubých vrstvách hotový. Pracovalo sa s obrovským nadšením, bez ohľadu na čas, aby armáda mohla vlak čo najskôr využiť. O postupe prác pri stavbe prvého vlaku sa prišiel presvedčiť aj sám veliteľ povstaleckej armády Ján Golián, ktorý vydal ihneď rozkaz na výstavbu ďalších pancierových vlakov. Pancierový vlak ŠTEFÁNIK bol hotový za dva týždne. Jeho výzbroj tvorilo čs. horské delo vzor 15 s kalibrom 75 mm na čelnej strane delového vozňa, dve delá s kalibrom 37 mm v tankových vozňoch a desať ťažkých guľometov s kalibrom 7,92 mm.

Obrys vlaku
obrys vlaku (obr. 2)

Veliteľ vlaku bol kpt. F. Adam, jeho zástupca bol npor. A. Tokoly. Posádku vlaku tvorilo okolo 70 mužov. Skúšobnú jazdu a ostré streľby absolvoval ŠTEFÁNIK na trati Zvolen - Krupina a 27. 9. 1944 bol nasadený na trať Hronská Dúbrava - Kremnica. Pri Starej Kremničke zasiahol do ťažkých bojov povstaleckých jednotiek s Nemcami postupujúcimi od Handlovej na Zvolen.

 

Pri presune v Hronskej Dúbrave napadli pancierový vlak ŠTEFÁNIK nemecké bombardovacie lietadlá a značne ho poškodili. Po oprave vo Zvolene znova úspešne zasiahol do bojov pri Žiari nad Hronom, Jalnej, Hronskej Dúbrave, 18. októbra pri Krupine, 20. októbra o Dobrú Nivu a tam ho viackrát zasiahlo nemecké letectvo. Keď sa približovali nemecké jednotky ku Zvolenu, opustil 25. októbra mesto, presunul sa do Banskej Bystrice a odtiaľ do Uľanky. Tam ho zablokovali ustupujúce vlakové súpravy. Posádka znehodnotila zbrane a najdôležitejšie súčiastky, aby sa nedostali do rúk nepriateľa a prešla na partizánsky spôsob boja v horách.

Guľometný vozeň
guľometný vozeň (obr. 3)


Bojujúce vlaky (1/3)
STV2 20090830/1:40 - 2:05

 
Bojujúce vlaky (2/3)
STV2 20090830/1:40 - 2:05

 
Bojujúce vlaky (3/3)
STV2 20090830/1:40 - 2:05


Pancierový vlak (bez komentára)
Zvolen, Banská Bystrica
Príprava rekonštrukcie
TA3 20090620/18:28
 
Pancierový vlak: Príprava rekonštrukcie
Zvolen, Banská Bystrica
Príprava rekonštrukcie
TA3 20090620/18:56
   

HURBAN

HURBAN bol ako aj ŠTEFÁNIK opancierovaný obyčajným kotlovým 7-mm plechom. Výzbroj mal však silnejšiu. Tvorila ju poľná húfnica 14/19 s kalibrom 100 mm v delovom vozni, 3 delá s kalibrom 37 mm v tankových Plošinový vozeňvozňoch a 10 ťažkých guľometov s kalibrom 7,92 mm. Veliteľom vlaku bol kpt. Martin Duris-Rubansky, jeho zástupcom bol npor. Dominik Miartus a rušňovodičom bol Pavol Matas. Vlak bol vybavený priebežným telefonickým vedením s poľnými telefónmi, zvonkovým zariadením, ktoré bolo ovládané elektricky a zariadením na manipulovanie s parnou píšťalou z každého vozňa. Celá bojová súprava bola vybavená elektrickým osvetlením, napájaným akumulátorovými batériami. Súčasťou vlaku bola ubytovacia súprava, ktorá mala svoj vlastný neopancierovaný rušeň. Pred bojovou akciou zostávala v najbližšej stanici. Vlak bol hotový 25. septembra 1944. Nasadený bol na tratiach Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom a Banská Bystrica - Brezno - Heľpa. Jeho hlavný úsek bol B. Bystrica - Diviaky, kde operoval od 3. októbra do 25. októbra 1944. Popoludní 4. októbra ho nasadili do bojov pri Banskej Bystrici, do ktorej sa chceli dostať Nemci cez Malý Sturec. Jeho úlohou bolo zastaviť postup nepriateľa, vytlačiť ho z obranného postavenia a zničiť veliteľsko-pozorovacie stanovisko - hájovňu - asi 800 metrov severozápadne od stanice Čremošné, a tak umožniť vlastným jednotkám obnoviť pôvodné obranné postavenie.

Nemcov prekvapil neočakávaný útok povstaleckých jednotiek podporovaných účinnou paľbou vlaku a dali sa na ústup. Vlak bol síce v boji vážne poškodený, ale nepriateľ sa na tomto úseku nepokúsil o nijaký útok do ústupu povstalcov do hôr. Poškodený vlak bol presunutý do Železničných dielní vo Zvolene, kde ho robotníci a technici za dva dni nielenže opravili, ale aj značne vylepšili a tankové veže zosilnili druhým pancierom. Po doplnení posádky ho 21. októbra presunuli do oblasti Červená Skala a neskôr na úsek B. Bystrica - Brezno, Heľpa, kde kryl ústup povstaleckých jednotiek k B. Bystrici. Ešte 23. októbra zasiahol do bojov pri Heľpe. No Nemci sa blížili zo všetkých strán. Veliteľ pancierového vlaku HURBAN dostal rozkaz, aby po znehodnotení zbraní a strojného zariadenia vlak presunul do tunela v Harmanci. Tu sa jeho posádka stretla s vlakom MASARYK, ktorý stihol rovnaký osud. Bojová cesta oboch vlakov sa tu konci. Ich posádky však zobrali osobné zbrane a výstroj a pokračovali v ďalších bojoch v horách po boku partizánov.

Maketa pancierového vlaku HURBAN vo Zvolene


MASARYK

Tretím, posledným a technicky najdokonalejším bol pancierový vlak MASARYK. Mal silnejšie pancierovanie a aj silnejšiu výzbroj: poľné delo vzor 17 s kalibrom 80 mm v delovom vozni, 4 delá 37 mm v tankových vozňoch a 11 ťažkých guľometov s kalibrom 7,92 mm. Veliteľom bol kpt. Ján Kuklis, jeho zástupcom por. J. Belko. Posádku tvorilo 71 mužov. Pancierový vlak MASARYK bol nasadený na úsek Brezno - Červená skala. 21 októbra podporil protiútok povstaleckých vojsk pri Červenej skale, kde zničil oporný bod nepriateľa v staničnej budove. V boji bol poškodený a po oprave v Železničných dielňach vo Zvolene sa spolu s vlakom HURBAN zúčastnil 23. - 24. októbra na obranných bojoch na Horehroní. Hoci ho priamy zásah do rušňa značne poškodil, ešte niekoľko hodín, kým sa ho podarilo náhradným rušňom odtiahnuť do Harmanca, odolával nepriateľskej paľbe. Tu ho posádka odstavila v tuneli a po znehodnotení zbraní prešla s posádkou vlaku HURBAN na partizánsky spôsob boja.

Rušeň
rušeň (obr. 5)

Také boli osudy troch pancierových vlakov bojujúcich po boku povstaleckých jednotiek na frontoch stredného Slovenska. Boli významnou posilou v boji s oveľa lepšie vyzbrojeným nepriateľom. Všetky tri boli zhotovené za 5 týždňov. Na ich výstavbe a oprave, keď sa poškodené vracali z ťažkých bojov, sa pracovalo za veľmi ťažkých podmienok. Prácu však neprerušilo ani časté bombardovanie a nálety nepriateľského letectva. Pracovalo sa vo dne - v noci, aby vlaky mohli čím skôr zasiahnuť do bojov. Z troch pancierových vlakov sa zachovali dva vozne.

Mapa


Obrázky som sa snažil vytvor najpravdivejšie, avšak zlá kvalita fotiek mi nedovolila viac detailov. Obrázky sú vytvorené z fotiek vlaku ŠTEFÁNIK. Ak nájdem ďalšie (kvalitnejšie) fotky, pravdepodobne sa tu objavia.


Posledne zmeny: 18. December, 1996

Autorom tejto strany je (pravdepodobne) Vlado Schwarz z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý však originál tejto strany (bez diakritiky - preto sú, najmä mená v pôvodnej podobe) zrušil, a považujem za správne, aby predsa len na Webe bola.

Addams

Maketa pancierového vlaku HURBAN

 • sa nachádza na severnej strane východného zhlavia žst. Zvolen os. stanica (býv. žst. Zvolen-hrad/Zvolen-Pustý hrad)
 • pripomína význam pacierových vlakov počas SNP, jej zloženie je však odlišné voči originálu, napr. po oboch stranách vozňa VI je možné nájsť "skrinku" pre nálepky nákladných vlakov
 • rozchod koľaje je premenlivý, a vždy širší, ako na tratiach, po ktorých jazdil (1435 mm):
 • Schéma rozchodu koľaje makety pancierového vlaku Hurban vo Zvolene

  HURBAN

  HURBAN - (C) SCHENK Emil

  č. typ dĺžka (mm)
  hlavná časť zúžená časť
  I plošinový vozeň 7793  
  II ubytovací vozeň 7829 789
  III tankový vozeň 7829 806
  IV guľometný vozeň 8060  
  V rušeň 9269 1829
  VI tankový vozeň 8076  

  Addams 6. X. 2001

 • Tanky z druhej svetovej vojny
 • Príspevky Diskusného fóra Českých dráh súvisiace so slovenskími pancierovými vlakmi a vozňami
 • Prvé pancierové vlaky na území Slovenska
 • Povstalecké pancierové vlaky
 • Pancierové vlaky v SNP
 • Tri pancierové vlaky

 • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 02-X-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 06-III-2010
  ( pvlak.htm )