ICE 1 (rad 401, 801, 802, 803 a 804)

28.X.1998 / 8.36 hod. München Hbf - z 19. koľaje odchádza ICE 1 č.798 "LOUIS SPOHR" do Frankfurtu (M) Hbf. Vpravo neidentifikovaná súprava ICE 1 na 18. koľaji  

28.X.1998 / 8.36 hod. - z 19. koľaje odchádza ICE 1 č.798 "LOUIS SPOHR" do žst. Frankfurt/M. Hbf . Vpravo neidentifikovaná súprava ICE 1 na 18. koľaji
October, 28th 1998 / 8.36 AM - departure of ICE 1 No. 798 "LOUIS SPOHR" to Frankfurt/M. Hbf from line 19. Right unidentified ICE 1 trainset on line 18
( © Addams , München Hbf )

28.X.1998 München Hbf - ICE 1 č. 987 vchádza na 12. koľaj  

28.X.1998 - ICE 1 č. 987 vchádza na 12. koľaj
October, 28th 1998 - arrival of ICE 1 No. 987 on line 12
( © Addams , München Hbf )

Interiér vozňa 1. triedy ICE 1  

Interiér vozňa 1. triedy ICE 1
Interior of 1st class car ICE 1
( © Addams )

Interiér vozňa 2. triedy ICE 1  

Interiér vozňa 2. triedy ICE 1
Interior of 2nd class car ICE 1
( © Addams )

Interiér reštauračného vozňa ICE 1  

Interiér reštauračného vozňa ICE 1
Interior of ICE 1 restaurant car
( © Addams )

28. X. 1998 Ulm Hbf - ICE 1 č. 796 odchádza  

28. X. 1998 Ulm Hbf - ICE 1 č. 796 odchádza
October, 28th 1998 Ulm Hbf - departure of ICE 1 No. 796
( © Addams )

28. X. 1998 Stuttgart Hbf - ICE 1 č. 793 prichádza  

28. X. 1998 - ICE 1 č. 793 prichádza
October, 28th 1998 - arrival of ICE 1 No. 793
( © Addams , Stuttgart Hbf )

Telefónna kabína ICE 1 (február 1999)  

Telefónna kabína ICE 1 (február 1999)
Phone cab of ICE 1 (February 1999)
( © Addams )

Samoobslužný terminál s cestovným poriadkom v ICE 1 (február 1999)  

Samoobslužný terminál s cestovným poriadkom v ICE 1 (február 1999)
Timetable terminal of ICE 1 (February 1999)
( © Addams )

  Hannover Hbf
( © Addams )
  Mainz Hbf
( © Addams )
  Sankt Pölten Hbf
( © Addams )
  Interiér vozňa s videomonitormi
( © Addams )
  ICE 1 v žst. Wien Westbf
( © Addams )
  ICE 1 v žst. Wien Westbf
( © Addams )
  Najrýchlejšie vozidlá na tratiach ÖBB : Taurus r. 1116 (Vmax. 230 km/h) a ICE 1 (Vmax. 280 km/h) v žst. Wien Westbf
( © Addams - 20040929-17:31:46)
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
  ICE 1 v žst. Zürich HB
( © Addams )
  ICE 1 v žst. Zürich HB
( © Addams )
  ICE 1 v žst. Zürich HB
( © Addams )
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  ICT-D, ICE 3 a ICE 1 (odpredu)
(žst.
München Hbf , © Martin ROTTMANN - 27. IX. 2002-06:36 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  ICE 1 a ICT (z ľava)
(žst.
München Hbf , © Martin ROTTMANN - 27. IX. 2002-08:13 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  Súpravy ICE 3 (vľavo) a ICE 1 (vpravo) (2x)
ICE 3 (left) and ICE 1 (right) trainsets (2x)
(žst.
München Hbf , © Martin ROTTMANN- 27. IX. 2002-12:19 + 12:40 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  ICE 1 (2x)
(žst.
München Hbf , © Martin ROTTMANN - 27. IX. 2002-12:33 + 13:01 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  ICE 1
(žst.
München Hbf , © Martin ROTTMANN - 10. VI. 2003-07:02:54 hod.)
Foto onedlho ...
Photo Next ...
  prava TGV PSE 113 (vpredu) a ICE 1 (vzadu)
TGV PSE 113 (at front) and ICE 1 (at rear) trainsets
(žst. Zürich HB , © Martin ROTTMANN - 11. VI. 2003-06:50 hod.)

Ďalšie obrázky ICE 1


Strana vytvorená: 07-VIII-2000
Posledná aktualizácia: 10-VIII-2007
 
Späť na ICE 1 ( http://www.rail.sk/ice/ice1-03.html )