Mosty na trati Komárom (MÁV) - Komárno - Nové Zámky

Pri výstavbe trate Komárom - Nové Zámky sa veľkými mostnými konštrukciami muselo preklenúť toky cez Dunaj a Váh. Uvedené mosty postavila firma bratov Grünwaldovcov v celkovej dĺžke 760 m.

Most cez Dunaj v Komárne
V roku 1910 bol postavený na trati
Komárno - Komárom železničný most cez Dunaj. Most mal päť otvorov rozpätia 81,60 + 4 x 101,76 m, v celkovej dĺžke 488,64 m, kozákové nosníky, charakteristické parabolickým zakrivením horného a spodného mostného poľa.
V roku 1927 sa mal uskutočniť náter mosta cez Dunaj v km 3,021, ale verejná súťaž bola nakoniec zrušená (VpŽP 27.7.1927).
Na konci druhej svetovej vojny bol uskupujúcimi nemeckými jednotkami most zničený. Jeho opery a piliere rozbité, popraskané a roztrasené až do základov. Rozbité aj všetky konštrukcie, visiace na troskách pilierov alebo zhodené na stranu a čiastočne vyčnievajúce z vody. Preto pre umožnenie plavby po Dunaji Červená armáda odstránila v piatom otvore konštrukciu tým, že ju rozstrieľala a dala jej klesnúť na dno.
Pri obnove vojnou zničeného mosta sa stavala preložka, ktorá využila začiatočný úsek trate Komárno - Bratislava, kde v km 2,6 (dnes Komárno stavadlo 4) začínal 1,8 km dlhý, úplne nový úsek trate k dunajskému mostu. Práce na násype pokračovali rýchlo, násyp bol dokončený v júni 1953. Dovtedy stále ešte čneli z rieky len piliere mosta.
Stavba mosta vrátane preložky trvala 2,5 roka. Pri nej došlo k úzkej spolupráci a prevádzajúcimi podnikmi maďarských železníc, ktoré stavali spodnú stavbu a Železničné staviteľstvo Bratislava dodávalo obkladový kameň pilierov a kamenárov. Novú konštrukciu mosta s priamopásovými priehradovými nosníkmi vyrobila firma Ganz. Na jej montáži sa zúčastnili i Hutní montáže Ostrava-Kunčice. Zaťažkávacia skúška mosta sa vykonala 16-19.12.1954 pomocou 4 plne nazbrojených parných rušňov radu 556.0 s celkovou hmotnosťou 640 ton. Prvý nákladný vlak prešiel po moste 28.12.1954. Slávnostné otvorenie mosta nazvaného "Most priateľstva" sa uskutočnilo 1.1.1955. Na slávnostnom otvorení sa na maďarskej a česko-slovenskej strane zúčastnili predstavitelia Ústredného výboru Maďarskej strany pracujúcich, KSČ a KSS, ministri dopravy ČSR A.Pospíšil a MĽR L.Berbit a veľvyslanci. Pre osobnú dopravu slúži most od mája 1955.

Železničný most v Komárne v rkm 1770,40, © Povodie Dunaja 1997

V noci 20.8.1968 po moste na územie Česko-Slovenska vstúpili tanky Varšavskej zmluvy. Pritom ho poškodili, doprava medzi ČSD a MÁV sa prerušila. Obnovená bola 30.8.1968, keď do Maďarska odišiel o 20.15 hod prvý vlak č.9812.
Väčšia rekonštrukcia mosta sa uskutočnila v prvom polroku 1980. Pracovníci TD Nové Zámky a MO Bratislava realizovali opravu 817 mostníc.

Komárňanský železničný most cez Dunaj, foto Emil Schenk, 21.10.2000

Podobná rekonštrukcia sa uskutočnila aj v roku 1998. Práce realizovali pracovníci MO Bratislava s pracovnými čatami zo Strediska správy železničných mostov Bošany, Strediska správy železničných mostov v Bratislave, Strediska mechanizácie a nezadateľných prác Bratislava, Správa železničných tratí a stavieb Nitra. Práce na rekonštrukcii sťažoval prudký vietor, chlad ako aj práca v nebezpečnej výške 20 m nad plavebnou dráhou Dunaja.
Pri rekonštrukcii bolo potrebné demontovať železničný zvršok, podlahu a poistné uholníky, vyniesť nové mostnice a realizovať ich osadenie, uložiť koľaje a uskutočniť zaťažkávaciu skúšku zo strany maďarských železníc. Celkovo pri rekonštrukcii bolo vymenených 820 mostníc a kilometer koľajníc. Práce sa podarilo skončiť v porovnaní s plánom o tri dni skôr. V sobotu 10.10.1998 po dvadsiatich dňoch rekonštrukcie (od 21.9.1998) znovu uviedli do prevádzky železničný most v km 3,0 Komárom - Komárno.
Počas výluky bolo presmerovaných 28 nákladných vlakov na Rusovce - Rajku (MÁV) a na Štúrovo - Szob (MÁV). Rekonštrukcia stála ŽSR približne 12 mil. korún, MÁV 20 mil. forintov.

Klenbový most v km 7,178 v žst.Komárno
V km 7,178 sa nachádza klenbový jednopoľový most svetlosti 9,72 m, voľnej výške 5,22 v žst.Komárno. Most preklenuje Slnečnú ulicu, ktorá spája mesto so sídliskom Bašty. Na čelách klenby, v klenbe, parapetných múrikoch, oporách a dilatačných škárach sa objavili priečne a podĺžne trhliny, ktorých rozovretie dosahovalo 5-10 mm. V týchto miestach sa tvorili výkvety a vývery. Sanáciu mosta vykonal v 05/00-10/00 podnik Slovenské tunely, a.s. Bratislava-Lamač.

Most cez Váh v Komárne
Cez rieku Váh pri Komárne bol postavený most s 3 otvormi po 40 m a jedným po 80 m. V prvom, v druhom a štvrtom otvore mal priehradové konštrukcie priamopásové s mostovkou hornou o rozpätí 40 m, v strednom otvore cez hlavný tok Váhu bola konštrukcia priehradová o rozpätí 80 m s horným i dolným pásom zakriveným.
Most bol zničený počas druhej svetovej vojny ustupujúcim nemeckými vojakmi. Obe opery boli rozbité, prvý a druhý pilier v hornej častí preborený a až do základov zničený tretí pilier. Konštrukcia prvého otvoru bola prerazená uprostred a spadla, v druhom otvore bola tiež uprostred prerazená, ale zostala visieť na rozvalených pilieroch. Konštrukcia tretieho otvoru bola prestrelená v obidvoch tretinách. Krajné tretiny zostali visieť na pilieroch a stredná tretina spadla do rieky. Pri rozbití tretieho piliera spadla tiež konštrukcia štvrtého otvoru a pádom sa značne poškodila.
Stavba provizórneho mosta začala 1.7.1946. Pri rekonštrukcii sa najprv zdvihli krajné konštrukcie, ktoré mostáreň definitívne opravila. Konštrukcia stredného poľa bola silne poškodená a skrútená. Po jej čiastočnom zdvihnutí bolo vidieť, že nemôže byť zachránená. Preto bolo rozhodnuté ju rozrezať a odstrániť z rieky. V tomto otvore sa postavilo provizórne premostenie zo železných nosičov na silných a pomerne značne vysokých zabaranených bárkach. Výstavba provizórneho železničného mosta sa skončila 1.5.1947, čo umožnilo začať priame spojenie s Novými Zámkami.
Definitívny nový most cez Váh bol dokončený v júli 1953.

Ďalšie mosty na trati Komárno - Nové Zámky
Vpádom maďarských bolševikov na Slovensko v 1919 boli na trati Komárno - Nové Zámky poškodené 3 mosty. RŠD v Bratislave zadalo v roku 1923 verejnou súťažou stavbu betónových opier mostov v km 11,062, 11,904, 27,790 trate Nové Komárno - Nové Zámky, kde bolo potrebné:

mostný objekt

popis činnosti

11,062
11,904
27,790
 
odstrániť staré zrútené murivo, postaviť obe opory svetlosti 5,60 m, previesť čiastočne reguláciu vodného toku
odstrániť staré zrútené murivo, postaviť obe opory svetlosti 10,0 m
odstrániť staré zrútené murivo jednej opory, vystavať jednu oporu úplne, previesť adaptáciu druhej opory a reguláciu vodného toku

U mosta v km 27,790 (700 m od žst. Bajč) 29.1.1923 zadalo RŠD v Bratislave dodávku a montáž šikmej železnej plnostennej konštrukcie mosta o rozpätí 21,00 m a hmotnosti 41596 kg firme AKMOS, moravskoslezská železárna a.s. v Přívoze. Kostra bola zmontovaná na lešení a potom zasunutá do osi koľaje.
RŠD v Bratislave vypísalo verejnú súťaž na vypracovanie detailného projektu, dodanie a montáž plnostennej konštrukcie rozpätia 11,0 m s mostovkou spodnou pre most v koľaji vedúcej do prístavu v Komárne v predĺžení vtedajšieho mosta v km 5,958 trate št.hranica - Nové Zámky. Stavba bola zadaná Královopolským strojárňam na stroje a vagóny v Královém Poli pri Brne (ZVST 15.8.1931).

Pramene:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 7. III. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku