Železničná trať / Railway line
Trenčianska Teplá - Vlárský průsmyk - Uherský Brod
( Stredoslovenská transverzála )
neelektrifikovaná trať /Without Power supply

28. X. 1888 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

Zoznam staníc / Station list

28. X. 1888 sprevádzkovanie trate Tr. Teplá - Bylnice / line opening

( Zdroj : 1 )

prev. dĺžka Tr. Teplice (exkl.) - Tr. Teplá - Vl. průsmyk 13, 104 km.

( Zdroj/Source : 27/1925/602 )

1872 - MSCŽ začína stavať od Tr. Teplej k Vláre. Tento projekt však pre nedostatok financií končí nezdarom.

( Zdroj/Source : 33/177 )

Nákladný vlak v Nemšovej narazil do autobusu, nikto nebol zranený
TASRNemšová 14. 10.2004 - Nákladný vlak narazil dnes ráno desať minút pred 7. hodinou do linkového autobusu na nechránenom železničnom priecestí v Nemšovej.
V autobuse boli štyria cestujúci. Nikto z nich podľa trenčianskej policajnej hovorkyne Lenky Bušovej neutrpel zranenia. Materiálnu škodu predbežne vyčíslili na 40 tisíc korún.
Nehodu pravdepodobne zavinil vodič autobusu, ktorý vošiel na nechránené priecestie.

Trať Brno - Tr. Teplá
Vlárská trať byla součástí velkého projektu, krerýprotínal napříč celou jižní polovinu Čech a Moravy, od západní hranice u Domažlic až po východní Vlárský průsmyk a tvořil protiváhu severojižne orientovaných tratí, spojujících země Koruny české s Vídní. Vybudování moravské části se chopila ... Tratí Brno - Trenč. Teplá vlastně propojila ... tratě Vídeň - Brno a Bratislava - Tr. Teplá - Žilina.
Na rozdíl od těchto dvou se však vlárská trať musela spokojit s ...
Vznikem Československa trať nabyla na důležitosti. Tehdy byla ...
Další přeložka vznikla v roce ...
Polovina 30. let přinesla závažné ...
K nejnáročnějším stavebním úsekům s největším ...
2-kolejný úsek zažil i další ...

(Tulák po drahách 54/17. III. 2008/4-13)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 138867 oo xx Trenčianska Teplá [ 120 , 122 , 124 ] Teplá-Trenčianske Teplice;
Mölak Trencsénteplicz;
Hölak Trencsénteplicz
__ _2, 35_ xxxxxx xx xx most/bridge  
__ _2, 9__ xxxxxx xx xx most/bridge  
_4 _3, 738 144766 xx oo Nemšová [ 124 ] Nemsová ; Nemsó

xx

__, ___

xxxxxx

xo

xx

súbeh tratí / connection of lines 123 / 124  
_8 _7, 740 144667 oo xx Horné Srnie Felsöszernye mh.
__ 10, 7__ xxxxxx xx xx most/bridge  
__ 12, 57_ xxxxxx xx xx most/bridge  
__ 12, 649 101063 / xx xx Nemšová št. hr. / State Border  
14 13, 240 37185_ oo xx Vlárský průsmyk ( ČD ) (388 m. n. m.) PrusmykVlársky; Vláraszoros

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created: 11-I-1999
    Posledná aktualizácia / Last update: 26-V-2008
    (h123.htm)