Železničná trať / Railway line
odb. Močiar - Bratislava predmestie
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

Od 30. IX. 2001 bolo predpokladané obnovenie osobnej dopravy na trati Bratislava predmestie - Bratislava filiálka ako náhrada linky č. 53 MHD DPB , ktorej trasa bude prerušená dočasným uzatvorením mostu nad západným zhlavím žst. Bratislava-Vajnory v súvislosti prestavbou cestnej siete v dotknutej oblasti. (neoverené)

( Martin ROTTMANN )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 ______ xo xx odbočka Močiar [ 130-4 , 304 ]  
x 1, 400 145169 oo xx Bratislava predmestie [ 120-01 , 120-07 , 130-1 , 303 ] Dynamitka z, Bratislava Dynamitka

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
  ( h130-3.htm )