Železničná trať / Railway line
Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (1962)
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov

Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 3, 501 145169 xx oo Bratislava predmestie [ 120-07 , 130 , 303 ] Bratislava Dynamitka
2 5, 825 / 5, 309+ 146167 xx oo Bratislava-Nové Mesto (1962) [ 130 , 131 , 132-1 , 132-2 ]  

+ zo žst. / from station Bratislava hl. st.

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava-Nové Mesto - oficiálna stránka mestskej časti Nové Mesto
 • Bratislava

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
  (h120-01.htm)