Železničná trať / Railway line
Bratislava cintorín - Bratislava-Nové Mesto (1962)
neelektrifikovaná trať /Without Power supply

Zoznam staníc / Station list

xx. II. 2012 - začiatok propagačných jázd vlakov RegioJet na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava hl.st.
04. III. 2012 - začiatok štandardnej prevádzky vlakov RegioJet na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava hl.st.

V budúcom roku by mala ZSSK dostať od štátu na výkony vo verejnom záujme 4,33 miliardy Sk, ktoré zodpovedajú objednaným 30,5 miliónom vlakových kilometrov. Na trate z Bratislavy do Kútov a Dunajskej Stredy pripadá podľa neho takmer 445 000 vlakových kilometrov.
BRKS prevádzkuje dopravu na tratiach Zohor - Rohožník a Bratislava - Zohor. Okrem bratislavskej župy sú akcionármi BRKS spoločnosti ŽOS Vrútky s 20 %, Wagon Service Travel s 12 %, obce Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Rohožník a Lozorno (4 %). Strategickým zahraničným partnerom sa stal Connex Transport AB so sídlom v Štokholme, ktorý vlastní 13 %.

Štátna ZSSK a župou ovládaná BRKS vedú spor o prevádzku dvoch železničných tratí
TASRBratislava 7. 12.2003 - Železničná spoločnosť (ZSSK), a. s., rovnako ako Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (BRKS), a. s., majú záujem v budúcom roku prevádzkovať železničnú dopravu na tratiach Bratislava hlavná stanica - Kúty a Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda. Obe konkurenčné spoločnosti tvrdia, že dopravu dokážu zabezpečiť pri nižšej dotácii, teda pre štát výhodnejšie.
Kým štátna a. s. ZSSK je v súčasnosti jediným osobným dopravcom na uvedených tratiach, BRKS, v ktorej majoritu vlastní župa, sa dnes snaží o prienik na ne prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 2004 z dielne poslanca za ANO Jirka Malchárka.
Člen parlamentu totiž tvrdí, že hlavnou výhodou tejto zmeny by bola výrazne nižšia cena za vlakový kilometer, čím by štát ušetril na dotácii 22,05 milióna Sk. Keďže osobnú prepravu po železničnej sieti vykonáva Železničná spoločnosť na základe zmluvy so štátom o ním objednaných výkonoch vo verejnom záujme, prináleží jej z tohto titulu aj štátna dotácia na vykrytie vzniknutých strát.
J. Malchárek tvrdí, že BRKS je schopná prevádzkovať trate pri dotácii približne 75 Sk na 1 vlakový kilometer, a upozorňuje, že dotácia na 1 vlakový kilometer u ZSSK predstavuje 153 Sk.
Hovorca ZSSK Miloš Čikovský ho opravil s tým, že dotácia je 142 Sk, ale ide o celoslovenský priemer. Znamená to, že každá trať je špecifická, sú také, ktoré vykazujú vyššiu ale aj nižšiu stratu, a teda potrebujú aj vyššiu respektíve nižšiu prevádzkovú dotáciu. Slová J. Malchárka preto považuje za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu.
"Dotácia na dva spomínané úseky je len 60 Sk, nakoľko ide o prevádzkovo pomerne silné trate, ktoré si na seba dokážu z veľkej časti zarobiť," povedal M. Čikovský. Poslanec za ANO oponoval tým, že prepočty železníc nie sú založené na podrobných rozboroch.
Hovorca ZSSK navyše tvrdí, že z listu, ktorý BRKS adresovala predsedovi výboru NR SR, je zrejmé, že spoločnosť by neprevzala na uvedených tratiach celú prevádzku, ale len niektoré najvyťaženejšie spoje, ktoré označil za hrozienka z koláča. "Potom je úplne normálne, že budú od štátu žiadať menej, ale tento ich prístup dostupnosť územia v tak širokej časovej škále dňa, ako ponúkame my, nezabezpečí," uviedol M. Čikovský.
Pokiaľ chce štát usporiť finančné prostriedky v oblasti verejnej dopravy, musí podľa hovorcu vypracovať zásady štátnej dopravnej politiky, ktoré by zamedzili duplicitným autobusovým a vlakovým spojom, a tým aj duplicitným dotáciám. Zároveň navrhuje decentralizovať prideľovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu tak, aby v prípade diaľkovej dopravy uzatváral s dopravcami zmluvy štát a pri osobnej doprave jednotlivé samosprávne kraje.
V budúcom roku by mala ZSSK dostať od štátu na výkony vo verejnom záujme 4,33 miliardy Sk, ktoré zodpovedajú objednaným 30,5 miliónom vlakových kilometrov. Na trate z Bratislavy do Kútov a Dunajskej Stredy pripadá podľa neho takmer 445 000 vlakových kilometrov.
BRKS prevádzkuje dopravu na tratiach Zohor - Rohožník a Bratislava - Zohor. Okrem bratislavskej župy sú akcionármi BRKS spoločnosti ŽOS Vrútky s 20 %, Wagon Service Travel s 12 %, obce Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Rohožník a Lozorno (4 %). Strategickým zahraničným partnerom sa stal Connex Transport AB so sídlom v Štokholme, ktorý vlastní 13 %.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 10, 191 146266 xx oo Podunajské Biskupice [ 131-2 , 302 ] Biskupice, Biskupice na Dunaji, Biskupice pri Dunaji, Bischdorf, Püspoki
2 _8, 15_ ______ __ __ Bratislava-Vrakuňa (zrušená zastávka) [ 131-2 ] Verekne, Vereknye, Fragendorf
x _7, 9__ xxxxxx xx xx most/bridge  
x _6, 370 xxxxxx xo xx odbočná výhybka L1 vlečky Letisko  
x _4, 607
_7, 457
xxxxxx xx xx
z Brat. hl. st.
 
6 __, ___ ______ __ __ Bratislava cintorín (zrušená odbočka) [ 120 , 131-2 , 132-2 ]  
8 _5, 309 146167 xx oo Bratislava-Nové Mesto (1962) [ 120 , 130 , 132-1 , 132-2 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava-Nové Mesto - oficiálna stránka mestskej časti Nové Mesto
 • Bratislava

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 28-III-2012
  ( h131-1.htm )