Štrekárske potulky po Komárne

Prvou železnicou, ktorá narušila hradby pevnosti Komárno , bola trať z Dunajskej Stredy , sprevádzkovaná v roku 1896. V roku 1910 bola sprevádzkovaná trať Komárom ( MÁV ) - Komárno - Nové Zámky . Sieť doplnila v roku 1914 lokálka Komárno - Kolárovo . V prístavnom meste boli tiež dôležité vlečky. Najvýznamnejšia z nich spojila stanicu s prístavom na Dunaji. Jej koľaje dosiahli až k sútoku s Váhom, cez 4 km od stanice. Druhá vlečka s odbočkami do tovární vyšla z opačného, novozámockého zhlavia stanice a viedla na juh na nákladisko "Komárno prístav" na Váhu. 3 km od stanice, na trati smerom do Nových Zámkov, sa nachádzala zastávka "Komárno tehelňa". Tu odbočovala vlečka do teheľne, išla súbežne s cestou (dĺžka 1 km). Nechýbali ani úzke koľaje; zo stanice na sever smerovala krátka úzkokoľajka na ostrov Apáli.
Každý železničný uzol prešiel nejakou premenou, Komárno nevynímajúc. Prvá prestavba tu prebehla už v roku 1910 v súvislosti so stavbou novozámockej trate. Vtedy bola bratislavská trať nanovo zaústená veľkým oblúkom do spoločnej stanice. Najrozsiahlejšia zmena bola zrealizovaná po 2. svetovej vojne; týkala sa trate do Maďarska, ktorej dominoval most cez Dunaj. Tento most bol počas vojny zničený. Súčasne s jeho obnovou sa stavala preložka trate zo stanice k mostu. Staronové spojenie k južným susedom bolo otvorené v roku 1954.
Vlaky do Komáromu opustili starý trojkilometrový úsek (z neho zostal 1 km ako spojenie do prístavu), po novom jazdia po bratislavskej trati a medzi km 2,4 - 2,5, pred zastávkou Komárno závody, odbočujú na novovybudovanú časť trate (2 km) k mostu cez Dunaj.
Stanica Komárno ležala pôvodne v km 6,6 od začiatku trate v Komárome, postavením preložky sa táto vzdialenosť predĺžila o 1 km.
Štrekársku prechádzku začneme na stanici.Trať do Nových Zámkov i Komáromu je od začiatku 70. rokov elektrifikovaná striedavým systémom. Odbočka do prístavu (Komárno Dunaj západná stanica) bola tiež zatrolejovaná, ale dnes je trakčné vedenie znesené a zostaly len stĺpy. Kuriozitu na prístavnej trati predstavuje osobná zastávka. V cestovnom poriadku sa objavila v roku 1951 (v skutočnosti zrejme o rok neskôr) ako "Komárno zastávka mládeže". Boli sem zavedené 3 páry osobných vlakov v pracovných dňoch. Tarifne 2 km od stanice, dnes len 1, čo sa viac blíži skutočnej polohe. Po rôznych úpravách sa v roku 1962 ustálila "hustota" vlakov na jedinom páre vlakov, vedených v pracovné dni, kedy ráno ide vlak na zastávku a ako prázdna súprava späť, popoludní opačne (nedávno bol popoludňajší vlak zrušený). Zároveň bol budovateľský názov skrátený na "Komárno zastávka". Tento názov uvidíme na bývalom strážnom domčeku pri prejazde, kde sa rozchádzali trate do Maďarska a do prístavu, samotné nástupište je o kúsok ďalej, pod cestným viaduktom. Zo zaniknutej trate do Komáromu sa zreteľné zbytky nezachovali. Len urezaný pevnostný val ukazuje kadiaľ trať viedla. Za ním prechádzala mostom priekopu pevnosti a pokračovala k Dunaju po zvyšujúcom sa násype. Teleso je dávno zlikvidované, dnes stojí v trase alebo na jej okraji závod Slovenské lodenice. Most cez Dunaj je oceľovej priehradovej konštrukcie, 4 návodné piliere ho rozdeľujú na 5 polí. Môžeme si všimnúť asimetričnosť: od pravého brehu Dunaja sú 4 polia súvislej maďarskej konštrukcie, na ne nadväzuje na poslednom pilieri samostatné slovenské pole. Pri obhliadaní mostu budeme zrejme vyrušení dvojicou vojakov základnej služby. Do mesta sa vrátime cestou po Alžbetinom (polo-)ostrove. Rozostavané lode v lodenici a rad zrejme nepotrebných nákladných člnov ukotvených na slepom ramene Dunaja nám dávajú na chvíľu zabudnúť na železnice. Po sklápacom cestnom moste prejdeme do mesta a pozdĺž prístavných koľají za plotom a pevnostných stien prídeme skoro až k sútoku Dunaja s Váhom. Tunajšia časť prístavu nepôsobí príliš živo. Koľaj vlečky na sútoku sice končí, ale ešte predtým vybieha z 2. koľaje prístavného koľajiska odbočka krížom cez krajnú koľaj a cestu na sever a pokračuje na stenou pozdĺž pobrežnej cesty. Koľajnice nenesú známky používania. Pôvodná vlečka z novozámockého zhlavia komárňanskej stanice do týchto miest je zrušená, zostal z nej len krátky úsek zo stanice do uhoľných skladov.
Na trati do Nových Zámkov vlak prechádza Váh priehradovým mostom, zo 4 polí vyniká najväčší svojim oblúkom, rovnakým, ako má cestný most cez Dunaj. Na ďalšej ceste si môžeme všimnúť miesta bývalej zastávky "Komárno tehelňa" (zanikla v roku 1970). Žiadna budova tu nestojí, zrušená je i vlečka a tiež stará cesta, nová komunikácia je vedená nadjazdom. Pod mostom prechádza i druhá koľaj, odbočujúca neialeko z traťovej koľaje. Vedie na zriaďovaciu stanicu, ktorá sa ťahá vpravo pozdĺž trate k Chotínu.

Jaroslav PŘIBYL ( Klub Dráhařů , Tulák po drahách 8/12. IX. 1998)


 

Strana vytvorená 11. I. 1999

Späť na " Komárom - Komárno - Nové Zámky "

( h135-2.htm )