Železničná trať / Railway line
Komárno - Dunajská Streda
neelektrifikovaná trať /Without Power supply

Zoznam staníc / Station list

17. XI. 1896 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source: 23 , 33 )

xx. II. 2012 - začiatok propagačných jázd vlakov RegioJet na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava hl.st.
04. III. 2012 - začiatok štandardnej prevádzky vlakov RegioJet na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava hl.st.

- prevádzková dĺžka Nové Komárno - Bratislava-Nivy 97, 276 km

( 27/1925/604 )

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Bratislavsko-komárňanská združená ++)
B.K.
 
Bratislava-Nové Mesto - Komárno
Stavebná dĺžka: 96,313 km
Prevádzková dĺžka: 97,276 km
Otvorená: 17. XI. 1896
Zriaďovací kapitál: K 16.058.600

++) Správa spoločnosti v Bratislave, Michalská č. 9

( 27/1931/2, str. 622 )

Terénne auto vykoľajilo vo Veľkom Mederi osobný vlak
TASRVeľký Meder 17. 06.2004 - Terénne vozidlo Landrover vykoľajilo v stredu popoludní osobný vlak vo Veľkom Mederi . Dvadsaťpäťročný vodič nerešpektoval výstrahu zabezpečovacieho zariadenia a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho osobného vlaku. Vlak sa vykoľajil, ale neprevrátil.
Vodič terénneho auta utrpel pri nehode zranenia s dobou liečby 7 až 14 dní, vo vlaku nebol nikto zranený. Na aute vznikla škoda 900 tisíc, na vlakovej súprave 150 tisíc korún. TASR o nehode informoval trnavský policajný hovorca Martin Korch.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 149062 xx oo Komárno [ 135 , 136 , 310 , 448 ] Nové Komárno; Ujkomárom
xx _1, 1__ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 131 / 136  
xx _2, 646 ______ xo xx Komárno stavadlo 4  
_3 _2, 793 149666 xo xx Komárno závody Komárno Roľnícka škola z.; Komárom földm. isk. mh.
_6 _6, 301 148668 xx oo Nová Stráž Örsujfalu
12 11, 823 148460 xx oo Zlatná na Ostrove [ 447 ] Aranyos; Csallóközaranyos
14 14, 150 148569 xo xx Horná Zlatná  
18 17, 880 148361 xx xo Okoličná na Ostrove (býv. nz) [ 446 ] Ekel
22 21, 913 148262 oo xx Zemianska Olča [ 445 ] Taň - Zemianska Óča; Taň - Zemianska Oča; Tany-Nemesócsa
xx 25, 65_ xxxxxx xx xx most/bridge  
26 25, 754 148163 xo xx Bodza Bogya-Felsogel.; Bogya-Felsögel.
30 30, 090 148064 xx oo Veľký Meder [ 432 ] Čalovo, Nagymegyer; Nagymégyer
xx 30, 85_ xxxxxx xx xx most/bridge  
34 34, 244 147967 oo xx Okoč (nz) [ 431 ] Ekecs
xx 36, 7__ xxxxxx xx xx most/bridge  
42 41, 880 147769 oo xx Hroboňovo Felistál-A.-nyarasd; Felistál-A.-nyárasd
46 46, 003 147660 xx xo Dolný Bar (býv. nz) Albar
xx 48, 05_ xxxxxx xx xx most/bridge  
49 49, 567 147561 xo xx Kútniky Ened Pustatina; Enyedpuszta
xx 51, 7 / 1, 4 ( 308 ) xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 131 / 308  
53 53, 274 /
44, 043 ( 131-2 )
147363 oo xx Dunajská Streda [ 131-2 , 308 ] Duna Szerdahely; Dunaszerdahely

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Komárno - nádvorie Európy - súbor budov, v ktorom sú tvorivo využité štýlové prvky európskej architektúry


 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 28-III-2012
  ( h131-3.htm )