Porovnanie lamačských tunelov

Bratislavské portály lamačských tunelov č.I a č.II
Lamačské tunely na kolorovanej pohľadnici
začiatok 20. storočia
(fotomontáž bratislavských portálov s hradom!)
 
Takto mali vyzerať portály s pozadím na kolorovanej pohľadnici
foto Miroslav Kožuch, 3.9.2000
 
Bratislavský portál, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Tunelové pásy na bratislavskej strane, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Výjazd z tunela, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 

Lamačské portály lamačských tunelov č.II a č.I
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Detail portálu, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Tunelové pásy, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Pohľad z tunela, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Pokrytie tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Pokrytie tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 16.12.2000
 
Strana vytvorená : 26. II. 2001
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť