Tunely na koľajových tratiach na Slovensku

Kto by ich nepoznal. Určite sa s nimi stretol pri cestách vo vlaku. Starší na nich spomínajú, ako počas parnej premávky museli neustále zatvárať a otvárať okná, na tmu do ktorej sa premenil slnečný deň. Iste aj hromžili. Cestovali však ďalej a znova, lebo museli. Spomenieme si však v tuneli na tých, čo ho postavili, čo ho spravujú, aby sme mohli bezpečne cestovať? Sotva. Tak to už chodí, že sa nepýtame na tvorcu vecí, ktoré nám slúžia.
Nazrime spolu aspoň prostrednívtvom týchto stránok do minulosti, prítomnosti ale i do budúcnosti našich tunelov.


Mapa polohy železničných tunelov na Slovensku (1110x540 - 14,5kb)

Tunely vo vlastníctve ČSD, SŽ, ŽSR
V správe ŽSR nachádza 76 tunelov (69 jednokoľajných a 7 dvojkoľajných), s celkovou dĺžkou 43 374,82 m.

trať

 

dĺžka (m)

rok

poznámka

110

Bratislava - Břeclav
Lamačský I

703,60

1844-1848

dvojkoľajný (spleť), vetracia šachta

594

1899-1900

skrátený pri predlžovaní hl.st.
vetracia šachta bez ventilátora
Lamačský II

595,61

15.12.1900-koniec septembra 1902

km 53,098 - 53,694
spojený štôlňou s Lamačským I
???

???

2030

pre nákladnú dopravu Lamač - Briežky

116

Trnava - Kúty
Jablonický

899,7

29.3.1897-máj 1898

km 27,169 - 28,068

121

Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce

spolu 3 tunely

Čachtický

249

1927

km 7,25 - 7,50
Poriadsky

486

17.7.1926-26.2.1928

km 28,64 - 29,13
Generála Milana Rastislava Štefánika
(Pod Poľanou, Myjavský)

2422,9

8.7.1923-máj 1927

km 38,86 - 41,28
do roku 1931 najdlhší na ČSD

145

Prievidza - Handlová - Horná Štubňa

spolu 6 tunelov

Handlovský

132,6

obdobie 1911-1913

km 15,46 - 15,59
Pstruhársky

380

7.11.1929-dec.1930

km 14,20 - 13,82
Hájnický

103

15.5.1929-12.8.1930

km 12,91 - 12,80
Pekelský

304

5.11.1927-17.1.1931

km 11,89 - 11,58
Bralský
(Tomáša Garrique Masaryka, Veľký)

3011,6

8.11.1927-okt.1931, 1951

km 10,74 - 7,73
do roku 1940 najdlhší na ČSD
vetracia šachta bez ventilátora
Štubniansky

646

20.6.1929-15.11.1930

km 1,43 - 0,78

153

Zvolen - Čata

spolu 2 tunely

Neresnický

230

1924

km 3,50 - 3,73
Pod Vlčokom

123

1924

km 30,65 - 30,78

154

Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
Banskoštiavnický (Kolpašský)

1194,45

29.9.1943-1949

km 18,012 - 19,207

160

Zvolen - Košice

pôvodne 3 tunely

Kriváňsky

321

obdobie 1869-1871

od 1980 zárez trate
Píliansky

121

obdobie 1869-1871

nepoužíva sa od 1985
Jablonovský

3148

27.10.1951-polovica 1954

km 55,22 - 58,37

162

Poltár - Utekáč
Zlatniansky

500

1908

km 29,75 - 30,25

170

Banská Bystrica – Diviaky - Vrútky

spolu 22 tunelov

č. 1 - Banskobystrický (Kačický)

349,8

1938

km 3,991 - 4,341
č. 2 - Dolinský I

120

1939

km 8,945 - 9,065
č. 2a - Dolinský II

576

1939

km 10,364 - 10,939
č. 3 - Podkanovský I

900

1938

km 13,038 - 13,937
č. 3a - Podkanovský II

116

1939

km 14,355 - 14,471
č. 4 - Ulmanský I

525

1939

km 15,598 - 16,123
č. 4a - Ulmanský II

41,04

1940

km 16,403 - 16,444
č. 4b - Ulmanský III

67,10

1940

km 16,580 - 16,648
č. 4c - Ulmanský IV

50

1940

km 16,745 - 16,795
č. 4d - Ulmanský V

64,28

1940

km 16,897 - 16,961
č. 5 - Čabraďský I

280

1938

km 17,735 - 18,015
č. 5a - Čabraďský II

144

1939

km 18,435 - 18,579
č. 6 - Harmanecký I

200

1938

km 18,995 - 19,195
č. 7 - Harmanecký II

294

1938

km 20,042 - 20,336
uvažovaná galéria?  

???

km 21,2 - 22,0
č. 8a - Japeňský I (Dr. Milana Hodžu)

1133

8.3.1937-1939

km 22,078 - 23,212
č. 8b - Japeňský II (Dr. Milana Hodžu)

756

1.9.1937-1939

km 23,243 - 24,000
č. 9 - Grehelský I (Dr. Rudolfa Bechyně)

1300

1938

km 24,330 - 25,630
č. 10 - Grehelský II

280

1938

km 25,668 - 25,948
č. 11 - Kosiensky

70

1938

km 26,814 - 26,884
č. 12 - Rábkynský

197

1938

km 27,366 - 27,563
č. 13 - Túfenský

50

1939

km 27,723 - 27,772
č. 14 - Čremošniansky
(Dr. Edvarda Beneša, Andreja Hlinku)

4698,153

24.9.1936-1940

km 27,847 - 32,544, najdlhší na ŽSR (ČSD)
vetracia šachta s ventilátorom

171

Zvolen - Hronská Dúbrava - Diviaky

spolu 12 tunelov

Pitelová

360 ?
374,5

obdobie 1870-72
1896


km 232,84 - 233,21
Veľká Skalka

200 ?
213

obdobie 1870-72
1936


km 233,68 - 233,90
Malá Skalka

???
79,5

obdobie 1870-72
1964


km 234,43 - 234,51
Skalica

???
67,3

obdobie 1870-72
1936


km 235,51 - 235,58
Kečka

300 ?
338

obdobie 1870-72
1960


km 237,56 - 237,90
Bartoška (Lehôtka)

80 ?
105,8

obdobie 1870-72
???


km 242,70 - 242,80
Hrenca I

445 ?
481,7

obdobie 1870-72
1898 ?

 
km 249,73 - 250,21
Hrenca II

129

1934, 1940

km 250,57 - 250,70, zaklenutý zárez
Sohler (Sohlengrund)

galéria

637
658,2
48,6

obdobie 1870-72
???
1978 ?

km 255,898 - 256,535
km 255,898 - 256,556
km 256,556 - 256,605
Kremnický

121

1936-38

km 257,44 - 257,58, zaklenutý zárez
Blaufuss

510 ?
531

obdobie 1870-72
1903 ?


km 259,4 - 260,0
Turček

37,7

obdobie 1870-72

km 266,70 - 266,74, najkratší na ŽSR

173

Červená Skala - Margecany

spolu 9 tunelov

Telgártsky
(Kornela Stodolu, Švermovský)

1239,40

31.5.1931-1933

km 85,405 - 84,166
Hronský

250

1931-1933

km 82,57 - 82,32
Besnický

848,5

1934

km 80,23 - 81,08
najvyššie položený na ŽSR
Jarabský I (Krivianský)

326

1935

km 71,55 - 71,22
Jarabský II

372,2

1935

km 70,35 - 69,97
Stratenský

105

1935

km 68,11 - 68,00
Hamrický

300

1935

km 67,44 - 67,14
Mlynecký

140

1933-1935

km 61,27 - 61,12
Gelnický

220

1935

km 11,84 - 11,62

174

Jesenské - Brezno
Tisovecký

770

11.11.1940-14.3.1944

otvorený 3.2.1949

175

Rimavská Sobota – Poltár
Ožďanský

160

1912

km 12,50 - 12,67, od 1.10.2000 zastavená železničná doprava

180

Košice - Žilina

Tunely na trati KBŽ a Trati družby

Ťahanovský I

277

1870

nepoužíva sa od 1955
Ťahanovský II

320

október 1950 - marec 1954

km 104,000 - 104,326, dvojkoľajný
Margecanský

421

1872

nepoužíva sa od 1955
Ružínsky

130

október 1950 - 1955

km 126,65 - 126,77, dvojkoľajný
Bujanovský

3410,7

október 1950 - 12.9.1955

km 127,17 - 130,58, s osvetlením, najdlhší dvojkoľajný na ŽSR (ČSD), vetracia šachta s ventilátorom
Štiavnický

158

1940-1943

km 182,253 - 182,411, dvojkoľajný
Kraľovanský I

401

1871

nepoužíva sa od 1949
Kraľovanský II (U Šútovky)

498

1942-45 do 1948

km 300,50 - 300,95, dvojkoľajný
Strečno I

318

1937-1939

km 322,80 - 323,12, dvojkoľajný
Strečno II

593

1937-1939

km 323,70 - 324,30
Strečno III

524

1870

 

546

1937-1939

km 323,72 - 324,27
predĺžený pri zdvojkoľajnení trate

181

Kraľovany - Trstená
Thurzovský (Oravský)

95,6
98

1898
???


km 0,22 - 0,31

185

Plaveč - Poprad

spolu 2 tunely

Miľavský

703

(1943-1948) , (1960-1966)

km 24,19 - 24,90
takmer dokončený do 1948
Ružbašský

453

(1943-1948) , (1960-1966)

km 26,67 - 27,13
takmer dokončený do 1948

191

Michaľany – Medzilaborce - Lupków (PKP)
Lupkovský

416

1871-31.5.1874

dvojkoľajný, po 1. sv. vojne len jedna koľaj

386?
v SR 234

1945-1946

119,700 - 119,934 (št.ht.)
na poľskej strane 30 m znesených, jednokoľajný svetlý prierez

193

Prešov - Strážske - Humenné

spolu 2 tunely

Nemcovský (Pod Petičom)

450

1939-1943

km 42,65 - 43,10
Strážčanský

304,5

1939-1942

km 3,55 - 3,86

Poznámka názvy tunelov písané kurzívou - tunel je vyradený zo železničnej prevádzky

Tunely mimo vlastníctva ČSD, SŽ, ŽSR

trať

 

dĺžka (m)

rok

poznámka

183

Poprad - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
tunel vo Vyšných Hágoch

cca 170

1935 ?

na vlečke do sanatória, nepoužíva sa

486*

Tunel železiarenskej dráhy Hronec - Podbrezová
Chvatimešský

cca 100

1879

rozchodu 750 mm, odstrelený cca 1895

608*

Slavošovce - Chyžnianska Voda - Revúca - Tisovec

spolu 3 tunely

Slavošovský (Mníšanský)

2400

1941-14.4.1944

portály nepostavené, nedokončená trať
Koprášsky

245

1941-1944

nedokončená trať
Pod Dielikom

2002

1941-1944

nedokončená trať
  Električkový tunel v Bratislave
Bratislavský

792,2

1943-1947

cestný so štôlňou na Palisády, od 1983 električkový, s osvetlením

Poznámka * Register tratí podľa Addamsovho číslovania (ARN - Addams' Rail Numbering)
Strana vytvorená : 12. III. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH