TGV v Austrálii - projekt Speedrail

Často kladené otázky Kto bude používať Speedrail ?
Aké bude predpokladané cestovanie Speedrail? Regionálny rozvoj
Dôležité údaje projektu Speedrail Dôkazy, spoľahlivosť, bezpečnosť a neustály rozvoj železničnej technológie
Lepšia doprava Kto je v Speedrail Group ?
Lístky na Speedrail Trať
Patronátna štúdia Životné prostredie

Často kladené otázky

Otázka: Čo sa teraz deje?

Speedrail - train : Speedrail spolupracuje s troma vládami (Austrálske spoločenstvo, Nový južný Wales - NSW a Austrál. teritórium hl. mesta - ACT). Skupina riadenia projektu ratifikovala patronátnu študijnú prácu pred prijatím Speedrailu ako súčasti jej ponuky. Len čo bude tento proces hotový ku spokojnosti všetkých zainteresovaných, budú vydané hlavné črty dohody so všetkými troma vládami. Toto je plánované na december 1999, po tejto etape môže formálne začať proces EIS (Štatút ekologických dopadov - Environmental Impact Statement).
Len čo bude schválený proces EIS a úrady udelia súhlas, stavba môže začať podľa plánu v priebehu decembra 2000. Začiatok premávky je plánovaný na september 2004.

Otázka: Prečo by sa ľudia obťažovali voľbou na Speedrail, keď môžu cestovať autom?

Speedrail - train : Zámorské skúsenosti preukázali, že motiváciou odchodu ľudí zo svojich áut a do TGV je, že TGV má voči autu o polovicu alebo ešte lepší cestovný čas.
Priemerná jazda autom medzi mestami Sydney a Canberra trvá tri a pol hodiny. Vďaka Speedrail bude len 81 minút – podstatne menší ako polovičný cestovný čas. Ani priame autobusové a ani iné dopravné spoje neposkytujú ani zďaleka služby porovnateľné so Speedrail, náš prieskum ukazuje, že ľudia si vyberú bezpečnú, spoľahlivú, rýchlu a bezstresovú variantu: TGV.

Otázka: Aká bude výška cestovného vlakmi Speedrail?

Speedrail - train : Speedrail ponúkne dve triedy. Pre nepracujúcich cestujúcich, zľavnené cestovné bude neveľmi vyššie ako súčasné cestovné vlakom, zatiaľ čo obchodný cestujúci ocenia cestovné podstatne menšie ako cestovné vzduchom.

Otázka: Ako môžem spojiť môj business so Speedrail tak, aby som mohol mať možnosť zúčastniť sa na projekte?

Speedrail - train : Bolo zriadených niekoľko organizácií, alebo sú v procese zriadenia, s cieľom poskytnúť spojenie pre miestne hospodárske subjekty s dodávkami pre Speedrail Group.
Projekt je veľkolepou technickou úlohou a Speedrail bude vyžadovať obrovské množstvo prostriedkov na úspešné zostrojenie trate. Rozsah požiadavok je od 60 miliónov ton vyhĺbených hornín, 1,5 milióna ton výrobkov, 2400 km elektrickej kabeláže, 450 000 podvalov, zásobovanie a úpravy krajiny. Jedna z týchto organizácií, “Mac2Go”, bola ustanovená ako styčný bod pre business od MacArthur do konca trate v Goulburn. Podobná skupina je zriadená pre južný koniec trate ale zatiaľ, business bol priradený pre kontaktovanie ich miestnej rady.

Otázka: Čo sa stane s existujúcou železničnou osobnou prepravou medzi Sydney a Canberrou akonáhle Speedrail odštartuje prevádzku?

Speedrail - train : Predpoklad je, že bude pokračovať. Každé rozhodnutie o jej budúcnosti je na štátnych železničných úradoch.

Otázka: Chce projekt Speedrail priviesť federálnu vládu k prehodnoteniu návrhu letiska pri Badgerys Creek ?

Speedrail - train : Projekt Speedrail nesúvisí s navrhovaným letiskom Badgerys Creek. To je samostatným projektom, neprislúcha nám spojenie so žiadnym ďalším navrhovaným letiskom.

Otázka: Prečo Sydney - Canberra, prečo nie Sydney - Melbourne?

Speedrail - train : Speedrail očakáva, že Sydney - Canberra bude prvým úsekom siete vysokorýchlostných železničných tratí, ktorá bude rozvíjaná v Austrálii. Štandardný rozchod koľají Speedrail technológie "koleso na koľajnici" umožní predlžovať trať do Melbourne, Adelaide a Brisbane a bude rozvíjaný na konkurenčnom základe, otvorený k rozsahu dodávateľov technológie.

Otázka: Ako bude Speedrail financovaný?

Speedrail - train : Speedrail je projekt súkromného sektoru, ktorý nemôže získať financie od vlády. Je to vklad 50/50 % spoločností ALSTOM a Leighton Contractors, s financiami poskytnutými niektorými najväčšími austrálskymi investičnými bankami.

Otázka: Bude Speedrail vykonávať nákladnú prepravu?

Speedrail - train : Speedrail bude najmä pre osobnú prepravu, ale bude vykonávať prepravu ľahkých, veľmi cenných, napr. kuriérnych zásielok. Vozňové zásielky môžu byť významné na rozšírenej vysokorýchlostnej železničnej sieti.

Otázka: Kadiaľ trať povedie?

Speedrail - train : 270 km trate Speedrail spojí Sydney a Canberru. Plánované zastávky na trati budú:

 • Sydney Central
 • Sydney vnútroštátny letiskový terminál
 • Sydney medzinárodný letiskový terminál
 • Campbelltown
 • Southern Highlands
 • Goulburn
 • Canberra (letisko)
 • Otázka: Kedy bude trať dokončená?

  Speedrail - train : Dokonenie špeciálnej trate Speedrail je námetom v procese schvaľovania EIS, ktorý bude vyžadovať vláda.
  Začiatok prvého kroku procesu EIS očakávame koncom r. 1999, obsahuje verejné publikovanie výberu umiestnenia trate.
  Zatiaľ Speedrail bude zhromažďovať ďalšie informácie o dopadoch a ekologických otázkach a najlepších spôsoboch získania prístupu pre verejnosť tak, aby v počiatočnej fáze boli lokálne stanoviská podporované informovaním a ohľaduplnou prácou. Výstavba môže začať, keď špeciálna trať prejde cez formálny proces EIS s monitoringom a verejnými požiadavkami.

  Otázka: Ako sú získavané pozemky pre koridor Speedrail?

  Speedrail - train : Záverečný proces pre nadobudnutie pozemkov pre koridor Speedrail bude ešte vysvetlený a dohodnutý medzi vládami Austrálskeho spoločenstva, NSW a ACT. Toto rozhodnutie bude vykonané ako priorita začiatkom procesu EIS Speedrail a Speedrail potom zabezpečí, že verejnosť bude komplexne informovaná o podmienkach dohodnutých v priebehu procesu EIS.
  Špeciálny koridor a jeho rozmery budú samozrejme stanovené v EIS a tiež počas EIS, sa bude Speedrail snažiť rozsiahlymi konzultáciami a verejnými komentármi zabezpečiť, aby koridor a jeho hranice boli prispôsobené potrebám spoločenstva.

  Aké bude predpokladané cestovanie Speedrail?

  Nastupovanie na Central Station v Sydney
  Pre cestujúcich zo Sydney jazda začne na Central Station alebo si môžu kúpiť lístky v cestovnej kancelárii. Kontrolný čas na Central Station bude veľmi krátky - nie je potrebné prísť 30 minút vopred, ako na letisku.
  Pri nastupovaní do vlaku, prvý dojem bude práve z priestoru:

 • V business triede budú len tri sedadlá naprieč, jedno na jednej strane uličky, a dve na druhej.
 • V ekonomickej triede budú dve sedadlá na oboch stranách uličky. Bude tam postačujúci priestor pre batožiny na regáloch nad hlavou a na koncoch vozňa.
 • Letisko Sydney

  Dvere sa zatvárajú a vlak odchádza. Ide po New Southern Railway, podzemnou traťou spájajúcou Central Station s letiskom Sydney, len za 3 minúty. Vlak zastaví na stanici, obslúži vnútroštátne terminály, onedlho nasleduje ďalšia zastávka na medzinárodnom termináli.
  Pár minút po opustení medzinárodného terminálu sa vlak vynorí z tunelu, a ide cez predmestia - Kingsgrove, Beverly Hills a Holsworthy. Vo vlaku cestujúci zažijú neobyčajnú nevtieravú a pokojnú jazdu - lepšiu ako v žiadnom inom vlaku v Austrálii. Počas jeho jazdy cez tieto predmestia, vlak ide rýchlosťou rovnakou ako iné vlaky.

  Campbelltown

  Väčšina vlakov bude zastavovať v Campbelltowne, aby vyzdvihli cestujúcich z oblastí južne a západne od Sydney.
  Niekoľko minút po odchode z Campbelltownu, a okolo 35 minút z Central Station, Sydney predmestia zanechá a vlak vchádza na novú špeciálnu vysokorýchlostnú trať. Rýchlosť stúpa na približne na 320 km/h, ale jazda je stále mimoriadne hladká. Čítanie a písanie je jednoduché, a zvlnenie nápojov sa sotva prejavuje. Cestujúci v business triede dostávajú jedlá poskytované firmou QANTAS na svoje sedadlá. Cestujúci v ekonomickej triede si budú môcť kúpiť občerstvenie a osvieženie zo zvyčajného mobilbaru pri sedadlách.
  Speedrail je takmer ako letecká linka na zemi, ale má aj ďalšie prednosti. Cestujúci sa môžu pohybovať po celom vlaku, a môžu kedykoľvek používať počítače, mobilné telefóny a elektronické hry. Skátka, cesta je mimoriadne uvoľňujúca. Za veľkými oknami prebleskuje austrálsky vidiek - predsa však je ešte stále pohodlne viditeľný. Na paralelne sa tiahnucej diaľnici, vlak rýchlo predbehne každé auto - rýchlosťou 320 km/h, vlaky Speedrail sa budú pohybovať rýchlosťou takmer trikrát vyššou ako je zákonný rýchlostný limit pre vodičov na diaľnici.

  Southern Highlands a Goulburn

  Okolo 45 minút po odchode zo Sydney Central, niektoré vlaky budú zastavovať na stanici Southern Highlands, a iné vlaky budú zastavovať v Goulburne, okolo hodiny po odchode zo Sydney Central.

  Letisko Canberra

  Potom ide ďalej do Canberry, kde vlak plynule spomaľuje pred príchodom do stanice v Canberre, budovanej v rozšírenom termináli medzinárodného letiska.

  Prevádzka Speedrail

  Jazda vlakom zo Sydney Central bez zastávky na letiskách v Sydney potrvá presne 81 minút. Vlakom zastavujúcim v Goulburne a Southern Highlands jazda potrvá o niekoľko minút dlhšie.
  Nie je tu meškanie odchádzajúcich vlakov, vďaka dverám v každom vozni. Presne na minútu po príchode, cestujúci idú cez staničný areál von, kde prístupná doprava ich odvezie k cieľom v Canberre.
  Pri častých cestách lietadlami QANTAS, svojimi cestami vlakom získavate body - alebo možno ich použť na uskutočnenie tejto jazdy.
  Po dni alebo víkende v Canberre, by si cestujúci mohol zle načasovať svoj program, a mohol by im ujsť ich spiatočný vlak. Netrápte sa, budete čakať len 45 minút na nasledujúci vlak. Cestujúci si nájde svoj čas cestovania, Speedrail bude mať výhodné služby, od 6.00 hod. ráno až do polnoci.
  Speedrail Group bude budovať, financovať, prevádzkovať a udržovať vysokorýchlostnú trať Sydney - Canberra a po 30 rokoch prevedie bezplatne vlastníctvo na vládu.

  Dôležité údaje projektu Speedrail:

  Premávka: Štart prevádzky v r. 2004 so 45-minútovou frekvenciou, od 6. hodiny ráno do polnoci, t. j. 81-minútová jazda 270 km dlhou traťou Sydney - letisko Canberra rýchlosťou do 320 km/h
  Náklady: 3,7 miliardy $ - najdôležitejší samostatný železničný kontrakt v austrálskych dejinách
  Pracovné miesta: 18 500 pracovných miest počas stavby, 1800 stálych pracovných miest potom, plus odhadovaných 4000 odvodených pracovných miest
  Časový plán: 45 mesiacov od začiatku stavby do ukončenia
  Pozitíva: projekt Speedrail dodá austrálskej ekonomike odhadom 5,9 miliardy $ počas 30 rokov
  Koeficient zisku k nákladom projektu Speedrail je približne 1,5, t. j. každý 1 $ vložený investormi vytvorí pre spoločenstvo 1,50 $.
  Projekt Speedrail bude trvať 45 mesiacov do dokončenia od začiatku stavby, do prvej jazdy medzi Sydney a Canberrou.

  Kľúčové dátumy časového plánu

  Kľúčové dátumy Aktivity Speedrail
  august 1998 oznámenie vybraných investorov
  december 1999 hlavná zmluva s vládou
  december 1999 - december 2000 proces EIS
  december 2000 začiatok stavebných prác
  september 2004 začiatok komerčnej prevádzky

   

  Lepšia doprava

  Speedrail chce významne zlepšiť možnosti dopravy pozdĺž navrhovaného koridoru Sydney - Canberra.

  sr2.jpg

  Ekonomická analýza projektu Speedrail Sydney - Canberra od Allen Consulting Group ukázala, že:

 • postup Speedrail "od dverí k dverám" bude rovnaký ako pri súčasnej ceste vzduchom
 • Speedrail pritiahne cestujúcich autami medzi 90 a 120 minút, v závislosti od času dňa
 • dodatočný výskum, podnikntý Speedrail naznačil, že Speedrail bude mať značnú dopravnú efektívnosť pre letisko Sydney a uberie viac ako 1 milión jázd autami ročne na diaľnici Hume.
 • Spojenie vlaku, leteckej linky a dopravy autobusom

  Speedrail poskytne jedinečnú možnosť spojiť veľké dopravné centrá v Austrálii. Speedrail bude spájať vnútroštátne a medzinárodné letecké služby oboch letísk - Sydney i Canberra. Batožina cestujúcich môže byť prepravená priamo z vlaku do leteckého prípoja.
  Speedrail bude spájať existujúcu železničnú sieť v Sydney, cestujúcich dopraví Speedrail na Central Station, letiskové stanice alebo do Campbelltownu.
  Spojenia k autobusom môžu ľahko byť prístupné na všetkých zastávkach Speedrail, umožnia úplne integrovanú dopravu pre cestujúcich Speedrail.

  Pozitíva pre letiská Sydney a Canberra

  Speedrail poskytne nové možnosti letisku Canberra pre regionálny rozvoj záťaže letiska pre vnútroštátnu a medzinárodnú premávku - opäť zmierni tlak na letisko Sydney.

  Lístky na Speedrail

  QANTAS (účastník projektu Speedrail) bude zodpovedný za zaobchádzanie s cestujúcimi vrátane všetkých služieb vo vlakoch, lístkov a riadenie staníc na vysokorýchlostnej trati Speedrail Sydney - Canberra.
  Speedrail ponúkne dve triedy. Pre nepracujúcich cestujúcich, zľavnené cestovné bude neveľmi vyššie ako súčasné cestovné vlakom, zatiaľ čo obchodný cestujúci ocenia cestovné podstatne menšie ako cestovné vzduchom.
  To je cenová predstava, ktorú cestujúci Speedrail budú môcť získať a používať body častých cestujúcich lietadlom a využívať špeciálnu dohodu rozdeľujúcu podiel medzi QANTAS a Speedrail, tá bude spájať vnútroštátnych a medzinárodných cestujúcich lietadlom s ich jazdou na Speedrail.

  Patronátna štúdia

  Speedrail Group prevzala rozsiahlu patronátnu výskumnú prácu v Novom južnom Walse a Austrál. teritóriu hl. mesta pre vytvorenie uskutočniteľného projeku.
  Sydney - Canberra je veľmi rušný dopravný koridor, spájajúci najväčšie austrálske mesto s jeho hlavným mestom. Koridorom sa uskutočňuje okolo 12 miliónov jázd každý rok, z ktorých asi polovica sú jazdy po úplnej dĺžke. Ostatné sú len na kratšie vzdialenosti, napr. Sydney - Goulburn, alebo Southern Highlands - Canberra. Veľká väčšina jázd je v súčasnosti realizovaných autom.
  Niekoľko rokov tvorená podrobná komerčná štúdia Speedrail Group, preukázala, že Speedrail odkloní dostatok cestujúcich od existujúcich spôsobov prepravy, a pritiahne niektorých ďalších cestujúcich na koridor, dosť pre dosiahnutie životaschopnosti - viac ako jednej štvrtiny trhu.
  Skoršie výsledky načrtli silnú paralelu medzi projektom Sydney - Canberra a LGV Paris - Bruxelles v Európe.
  Trať Paris - Bruxelles, ktorá je podobná vzdialenosťou k tej, ktorá je medzi Sydney a Canberrou za 80 minút a tiež konkuruje paralelnej diaľnici a leteckej doprave, bol úvodným úspechom. Od začiatku premávky TGV doteraz dobil viac ako 60% z celkového trhu medzi mestami Paris a Bruxelles a sú požiadavky na zväčšenie kapacity.

  Kto bude používať Speedrail?

  Trať Speedrail pre vysokorýchlostné vlaky Sydney - Canberra zvýši počet alternatív cestovania medzi oboma mestami a podstatná vylepší dopravné spojenie do dôležitých regiónov pozdĺž koridoru Speedrail.
  Plánované zastávky:

 • Sydney Central
 • vnútroštátny letiskový terminál (použitím novej stanice Southern Railway)
 • medzinárodný letiskový terminál (použitím novej stanice Southern Railway)
 • Campbelltown
 • Southern Highlands
 • Goulburn
 • Canberra (letisko).
 • Obce pozdĺž trate už vyjadrili záujem o úžitok a dôležitý príspevok, ktorý môže Speedrail zabezpečiť miestnej ekonomike, rozvoj turizmu a priemyslu počas stavebnej ako aj prevádzkovej fázy.

  Patronátna štúdia
  Lístky pre Speedrail

  Akú podobu bude mať cestovanie na Speedrail?

  Regionálny rozvoj

  Zámorské skúsenosti poukazujú na to, že podľa predpokladadov Speedrail môže znamenať významné podnietenie existujúceho businessu a vytvárať nový business a turizmus pozdĺž koridoru medzi Sydney a Canberrou.
  Pre zväčšenie tohto účinku chce Speedrail maximalizovať možnosti pre zúčastenie sa miestnych spoločností a regionálny rozvoj počas všetkých (stavebná, prevádzková a údržbová) fáz projektu vysokorýchlostného vlaku.

  Stavba. Speedrail pracuje s obchodnými a verejnými organizáciami pozdĺž trate na spoznávaní potenciálnych možností vývoja vysokorýchlostnej trate, ktoré ponúka miestne hospodárstvo.
  Stovky podnikateľov pozdĺž koridoru už prezentovalo svoje možnosti ponúk rozsahu práce a obchodné schopnosti zabezpečenia mnohých produktov pre Speedrail, ktoré budú vyžadované počas stavebnej fázy. Tieto obsahujú 60 miliónov ton vyhĺbených hornín, 40 000 ton koľajníc, 1,5 miliónov ton produktov, 1 milión ton výplne, 2 400 km elektrickej kabeláže a 450 km plotu.

  Premávka a údržba. Zariadenia pre premávku a údržbu veľkých vozidiel budú vybudované pri Canberrskom konci vysokorýchlostnej trate a sídlo údržby infraštruktúry bude lokalizované pri Campbelltownskom konci.

  Možnosti turizmu. Vysokorýchlostná premávka radikálne zlepší dostupnosť vnútrozemských atrakcií a propagácie potenciálu turizmu. Mestá a veľkomestá pozdĺž trate budú schopné zväčšiť svoju príťažlivosť pre turistov ponukou kombinovaných súborov programov vďaka Speedrail.

  Súprava Speedrail technológie TGV pochádza od ALSTOM a dokáže vyvinúť rýchlosť 320 km/h.
  TGV skratka pre "Train á Grande Vitesse" alebo jednoduchšie vysokorýchlostný vlak.
  Viac ako 400 súprav TGV je používaných na celom svete v krajinách vrátane Francúzska, Belgicka , Španielska , Veľkej Británie , Švajčiarska, Talianska , Nemecka a Holandska . Systém TGV je tiež v súčasnosti budovaný v Kórei a Tchajvane .
  Súpravy TGV, vyvinuté ALSTOM a SNCF (Francúzske národné železnice), už absolvovali bezpečnú dopravu viac ako 500 miliónov cestujúcich a cez 1 miliardu kilometrov sieťou vysokorýchlostných tratí (LGV).
  Denne viac ako 400 súprav TGV prejdú spolu vzdialenosť rovnajúcu sa tej medzi Zemou a Mesiacom.

  TGV je vo svetovom meradle vedúcou železničnou technológiou.
  Predstavuje dôkaz o spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej technológie.
  Kľúčovou funkciou technológie TGV je jeho presvedčivý systém. Ten poskytuje súpravy TGV s jeho jedinečnou rýchlostnou schopnosťou.
  Presvedčivý systém:

 • redukcia hmotnosti vlaku
 • redukcia odporu vzduchu
 • nižšia hladina hluku a
 • vyššia stabilita.
 • Technológia TGV je neustále zdokonaľovaná - investuje sa do výskumu a vývoja technológie takže stále je vodcom systému vysokorýchlostných železníc na svete.

  Dôkazy, spoľahlivosť, bezpečnosť a neustály vývoj železničnej technológie

  Dôkazy

  Viac ako 400 súprav TGV je v službe vo svete, a ďalšie sú objednané.
  Už bolo prepravených viac ako 500 miliónov cestujúcich, a precestovaná viac ako 1 miliarda kilometrov.
  TGV sú prevádzkované vo Francúzsku, Belgicku , Španielsku , Veľkej Británii , Švajčiarsku, Taliansku , Nemecku a Holandsku .

  sr1

  Spoľahlivosť

  Súpravy Speedrail budú tretej generácie TGV, so zapracovaným najnovším pohonným systémom a aerodynamickým zdokonalením.
  Speedrail pochádza zo spoľahlivej technológie - napr., vo Francúzsku TGV mal len asi 12 väčších meškaní (5 minút alebo viac) na 1 milión precestovaných kilometrov, alebo 1 meškanie každých 80 000 kilometrov.

  Bezpečnosť

  Vysokorýchlostná prevádzka Speedrail s stanovenou pravostrannou traťovou prevádzkou má prirodzene nižšie riziká ako bežná železničná prevádzka, ktorá musí zosúladiť zmiešanú prevádzku a úrovňové križovanie s cestami.
  Od začiatku prevádzky v r. 1981, TGV nemal žiadne smrteľné nehody na vysokorýchlostných tratiach (LGV).
  Konštrukcia systému Speedrail zahrňuje protinehodové princípy používané úspešne na LGV v Európe.

  Konštruovaný pre bezpečnosť

  Jedinečnou črtou dizajnu TGV je jeho delenie na články, ktoré maximalizuje stabilitu súpravy pri vykoľajení a minimalizuje nebezpečenstvo roztrhnutia. V nepravdepodobnom prípade nehody, vlak zastaví spolu ako kompletná jednotka, a zostáva rovno, aby zabezpečil ochranu priestorov pre cestujúcich.
  Dodatočné bezpečnostné vlastnosti zahŕňajú:

 • systém vnútorného rušňového návestidla; včlenenie si vynútila zhoda medzi signalizačnou a rýchlostnou indikáciou. Toto je nevyhnutné pre bežnú signalizáciu pozdĺž trate, nie však pre vlak pohybujúci sa rýchlosťou 5,3 km/min.
 • komplikované systémy, ktoré neustále monitorujú integritu všetkých súčiastok podvozkov, pruženia a brzdového systému, a automatického zastavenia vlaku v prípade vzniku nejakých problémov.
 • Technológia TGV je neustále vylepšovaná vďaka rozsiahlemu programu výskumu a vývoja. T. č. významné vlepšenie zahŕňajú:

 • stúpajúca komerčná prevádzková rýchlosť na 320 km/h, a časom na 360 km/h od nasledujúcej generácie vlakov TGV.
 • dosiahnutie skúšobnej rýchlosti 515 km/h, demonštrujúcej spoľahlivosť pri veľmi vysokej rýchlosti a potenciál pre vysoké prevádzkové rýchlosti pre budúce generácie TGV
 • odľahčovanie TGV pre redukciu pôsobenia na trať a nižšie náklady na údržbu infraštruktúry
 • zlepšenie aerodynamiky pre zníženie spotreby energie a obmedzenie hluku
 • stúpajúci brzdový výkon na tratiach s vysokými prevádzkovými rýchlosťami
 • vývoj vysokovýkonnej palubnej počítačovej siete
 • Kto je Speedrail Group

  Speedrail Group bola vybraná - pre výhode voči silnej konkurencii - ako úspešný navrhovateľ pre finanovanie, budovanie, vlastníctvo a obsluhu projektovaných vysokorýchlostných vlakov Sydney - Canberra. Speedrail bude vlastniť vysokorýchlostnú železničnú trať, až kým bude po 30 rokoch prevedená do štátneho vlastníctva.
  Speedrail Group Pty Limited má podiely 50/50 % medzi ALSTOM a Leighton Contractors .

 • ALSTOM poskytne systém TGV a súpravy, a poskytne služby pre výkon údržby; a
 • Leighton Contractors vypracuje a zhotoví civilnú a stavebnú infraštruktúru pre celý projekt a poskytne údržbu infraštruktúry a trate počas prevádzky.
 • Obe spoločnosti ALSTOM i Leighton Contractors sa spolupodieľajú na projekte na:

 • poskytnutí akcií; a
 • zorganizovaní projektu.
 • Speedrail Group Pty Limited bude prevádzkovať železnicu.

  Ďalšie informácie o ALSTOM , Leighton Contractors a ďalších účastníkoch projektu Speedrail, vrátane QANTAS , a ako chcú prispieť spolu k uľahčeniu realizácie projektu, choď na Zoznam spolupraujúcich spoločností projektu Speedrail.

  Trať

  Trať pre vysokorýchlostné vlaky Speedrail medzi Sydney a Canberrou poskytne bezpečnú, pohodlnú a spoľahlivú dopravu pre početnú verejnosť pozdĺž navrhnutého koridoru Speedrail.
  Trať Speedrail bude mať celkovú dĺžku 270 km s 50 km kratšej existujúcej železnice medzi Sydney a Canberrou.
  Vysokorýchlostná trať bude mať 220 km a začínať južne od Campbelltownu a spájať s Canberrou. Zo Sydney Central k začiatku vysokorýchlostnej trate budú vlaky Speedrail premávať po existujúcej prímestskej železničnej sieti. Speedrail bude používať niektoré doplnkové trate spolu s časťami tratí East Hills a Southern, ktoré budú súpravy Speedrail používať neprerušenou jazdou cez predmestia. Nová trať bude prístupná sčasti pre používanie umožňujúce vylepšené služby pre prímestské a veľmi dôležité ľahké zásielky.

  Plánované zastávky na trati budú:

 • Sydney Central
 • Vnútroštátny letiskový terminál (použitím novej stanice Southern Railway)
 • Medzinárodný letiskový terminál (použitím novej stanice Southern Railway)
 • Campbelltown
 • Southern Highlands
 • Goulburn
 • Canberra (letisko Canberra).
 • Mapa navrhnutej trate pre vysokorýchlostný vlak Speedrail.

  Životné prostredie

  Technológia TGV Speedrail poskytuje významnú príležitosť pre ochranu a vylepšenie životného prostredia.
  Ekologická monitorovacia technológia TGV je overená vo Francúzsku a má úspešne primerané ekologicky vedené trate aj inde v Európe, kde bol zavedený systém TGV.
  Niektoré dôležité časti zahŕňajú:

  Spotreba energie a redukcia emisií

  Speedrail má niekoľko ekologických výhod pred cestovaním po ceste a vzduchom. Používa menej ako polovicu energie na cestujúceho voči autám, štvrtinu energie na cestujúceho voči lietadlu, a má nižšiu úroveň emisií kysličníka uhličitého, ktorý je hlavným dôvodom globálneho zahrievania. Keď si viac ľudí zvolí Speedrail a nechá svoje auto doma, pomôžu kvalite vzduchu v regióne.

  Zachovanie voľnej prírody a bezpečnosť trate

  Speedrail vyžaduje len úzky pás zeme (od 25 m do 40 m), menej ako ktorý vyžaduje diaľnica Hume. Všade, kde je to možné, bude trať kopírovať diaľnicu.
  To znamená, že Speedrail bude spôsobovať len malé rušenie farmárských aktivít pozdĺž trate a husto rozmiestnené nadjazdy a podjazdy a mimoúrovňové križovatky umožní ľuďom, domácim zvieratám a dobytku bezpečný prístup naprieč traťou.

  Trať vysokorýchlostného vlaku bude úplne oplotená, čo zlepší ochranu voľnej prírody.

  Austrália si vybrala TGV


  Zdroje: Speedrail , ALSTOM
  Strana vytvorená / Site created : 3. I. 2001
  Späť na " TGV "