Železničná trať / Railway line
Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

11. XII. 2005 - trať sa stala súčasťou trate 120 podľa KCP
01. V. 2011 -
ukončenie prevádzky vlakov osobnej dopravy / passenger trains cancel

Dlhodobým problémom pre vlaky premávajúce po tejto trati sú výrastkovia, ktorí sa "bavia" hádzaním kameňov (zo svahu za Základnou školou na Černyševského ulici - oproti Auparku) na prechádzajúce vlaky, čo spôsobuje poškodzovanie koľajových vozidiel a sporadicky aj úrazy cestujúcich vo vlakoch. Keďže sú väčšinou vo veku pod 15 rokov, tak sú tieto ich trestné činy nepostihnuteľné. Očividne tu zodpovední čakajú na ťažký úraz, príp. zabitie cestujúceho.
Km 16,5 - 9: Warning to flying stones !!! Close the coach windows !!!

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 11, 473 132266 oo xx Bratislava ústredná nákladná stanica (ÚNS) [ 130, 132-2 , 301 , 302 ] (Central Freight Station) Bratislava ÚNS

x

__, ___

xxxxxx

xx

xo

súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 302  

x

__, ___

xxxxxx

xx

xo

súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 301  
_ cca 12, 7 - 14, 5 xxxxxx xx xx ( Prístavný most / Harbour bridge ) Most Hrdinov Dukly (cca 1985 - 1990)
_ 15, 4 - 16, 0 ______ __ __ Bratislava-Petržalka centrum (plánovaná stanica/planned station)  
x 16, 5 - 9 xxxxxx xx xo (zóna lietajúcich kameňov / Flying Stones Area)  

x

__, ___

xxxxxx

xo

xx

súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 401  
6 17, 898 145763 oo xx Bratislava-Petržalka [ 130, 132-4 , 137 , 401 , 404 ŽSR , 701 ÖBB ] Ligetfalu; Engerau

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Bratislava - Ružinov - oficiálne stránky mestskej časti
 • Petržalka - oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Petržalka

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 5-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 19-nov-2019
  (h132-3.htm)