Železničná trať / Railway line
Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

11. XII. 2005 - trať sa stala súčasťou trate 120 podľa KCP
01. V. 2011 -
ukončenie prevádzky vlakov osobnej dopravy / passenger trains cancel

ZSSK obmedzila dopravu na tratiach Trnava - Bratislava, Trnava - Kúty a Galanta - Bratislava
ZSSK, 26.01.2021 – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že je nútená pozastaviť vedenie 33 osobných vlakov, ktoré premávajú na linke Trnava – Bratislava-Nové Mesto (3804, 3806, 3808 - 3831, 3833, linka IDS BK S55) a na trati Trnava – Kúty (2605, 2620, 2623, 2624, 2640, 2641), a to od 27.1.2021 až do odvolania.
Na traťovom úseku Trnava – Bratislava-Nové Mesto nebude premávať 27 osobných vlakov (Os). V rámci prímestskej dopravy ostane zabezpečený 1-hodinový takt, v čase dopravnej špičky bude zabezpečený 30-minútový takt vlakov pri kombinácii vlakov Os a REX (V úseku Pezinok – Bratislava zostane v čase dopravnej špičky zachovaný 20-minútový interval spojov).
Na traťovom úseku Trnava – Kúty bude zavedený grafikon v režime ako počas sobôt a dní pracovného pokoja. Počas celého dňa bude zabezpečené železničné spojenie v 2-hodinovom takte. Obmedzenie sa dotkne 6 vlakov.
Vyťaženie dotknutých vlakových súprav ZSSK sa v období 1. 1. – 25. 1. 2021 pohybovalo na úrovni od 10 % do 40 % ich celkovej kapacity. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 ide až o 70 % pokles cestujúcich.
ZSSK musela pristúpiť k ďalšiemu obmedzovaniu prímestskej dopravy predovšetkým z dôvodu zvýšenej chorobnosti a karantény prevádzkových zamestnancov ZSSK na pozícii rušňovodič po skríningovom testovaní v období 18. – 25. 1. 2021, aktuálnej vyťaženosti vlakov ZSSK, ako aj naďalej platiaceho lockdownu.
ZSSK najskôr obmedzila dopravu 28 osobných vlakov na linke Senec – Bratislava-Petržalka, pričom obmedzenie malo trvať od 12. do 24. 1. 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej zhoršenej pandemickej situácie a lockdownu je nutné toto obmedzenie predĺžiť. V súčasnosti realizované obmedzenia dopravy na linke Senec – Bratislava-Petržalka ostávajú teda aj naďalej v platnosti, a to až do odvolania: . Zároveň dochádza k obmedzeniu ďalšieho vlaku – vlak Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Petržalka 07:09).

ZSSK obmedzí dopravu na linke Senec – Bratislava-Petržalka
ZSSK, BRATISLAVA, 11.01.2021 – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že je nútená obmedziť dopravu na linke SenecBratislava-Petržalka, a to najmä z nasledovných dôvodov:
- aktuálna vyťaženosť vlakov
ZSSK
- pokračujúci lockdown a online výučba na všetkých typoch škôl
- zvýšená chorobnosť a karantény odborného vlakového personálu
S cieľom spoľahlivého plnenia grafikonu vlakovej dopravy a minimalizovania negatívnych vplyvov na obyvateľov sa obmedzenie dopravy dotkne 28 osobných vlakov (Os) na linke
SenecBratislava-Petržalka v období od 12.01.2021 až do zlepšenia pandemickej situácie: 4705 - 4729, 4741, 4742, 4770.

Aj po realizácii opatrení ostane na traťovom úseku Bratislava –
ŠaľaNové Zámky (platí aj pre spojenie Bratislavy so Sencom) počas lockdownu zabezpečený minimálne 1-hodinový takt vlakov prímestskej dopravy (vlaky kategórie Os), v čase dopravnej špičky pri kombinácii prímestských vlakov kategórie Os a REX bude posilnený na polhodinový takt. Vlaky prímestskej dopravy nebudú zo smeru Senec v 1-hodinovom takte obsluhovať železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto (1962) a dočasne bude pozastavená dopravná obsluha v úseku Bratislava-Nové Mesto (1962)Bratislava-Petržalka (ostane tu jeden pár Os).
Vyťaženie odrieknutých vlakov sa tento rok pohybovalo na úrovni 10 – 30 %. To je asi polovica vyťaženosti v porovnaní s rokom 2019.
Zároveň, aktuálne kvôli problémom s koronavírusom chýba na západnom Slovensku cca 70 rušňovodičov (choroba, resp. karanténa).

Dlhodobým problémom pre vlaky premávajúce po tejto trati sú výrastkovia, ktorí sa "bavia" hádzaním kameňov (zo svahu za Základnou školou na Černyševského ulici - oproti Auparku) na prechádzajúce vlaky, čo spôsobuje poškodzovanie koľajových vozidiel a sporadicky aj úrazy cestujúcich vo vlakoch. Keďže sú väčšinou vo veku pod 15 rokov, tak sú tieto ich trestné činy nepostihnuteľné. Očividne tu zodpovední čakajú na ťažký úraz, príp. zabitie cestujúceho.
Km 16,5 - 9: Warning to flying stones !!! Close the coach windows !!!

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 11, 473 132266 oo xx Bratislava ústredná nákladná stanica (ÚNS) [ 130, 132-2 , 301 , 302 ] (Central Freight Station) Bratislava ÚNS

x

__, ___

xxxxxx

xx

xo

súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 302  

x

__, ___

xxxxxx

xx

xo

súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 301  
_ cca 12, 7 - 14, 5 xxxxxx xx xx ( Prístavný most / Harbour bridge ) Most Hrdinov Dukly (cca 1985 - 1990)
_ 15, 4 - 16, 0 ______ __ __ Bratislava-Petržalka centrum (plánovaná stanica/planned station)  
x 16, 5 - 9 xxxxxx xx xo (zóna lietajúcich kameňov / Flying Stones Area)  

x

__, ___

xxxxxx

xo

xx

súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 401  
6 17, 898 145763 oo xx Bratislava-Petržalka [ 130, 132-4 , 137 , 401 , 404 ŽSR , 701 ÖBB ] Ligetfalu; Engerau

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Bratislava - Ružinov - oficiálne stránky mestskej časti
 • Petržalka - oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Petržalka

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 5-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-feb-2021
  (h132-3.htm)