Železnica v TV
Railways on TV

Takmer všetky tu uvedené termíny vysielania pochádzajú z URL SMS.cz , ktorá nie vždy uvádza aj zmeny/zrušenia vysielania relácií, ku ktorím občas dochádza, preto doporučujem tu uvedené údaje vždy cca 15 - 10 hodín pred plánovaným termínom vysielania overiť si ich na URL príslušnej televízie:
Almost all terms herein broadcasts originate from SMS.cz URL, which is not always referred to the changes / cancellations broadcasting programs, to which sometimes occurs, we recommend you always provided information about 15 to 10 hours ahead of schedule broadcast verify the URL for the television:
AMC   Discovery Science ID Xtra   Filmbox +   Minimax   Prima Cool Love Zoom        
    Disney   History       RiK   TA 3    
AXN   Doma   JimJam   Noe       Telka    
Barrandov   Duck   JOJ Cinema +   Nova Cinema International       TLC    
ČS Film               Smíchov   Travel   Wau
ČT 1 2 :D art 24       Markíza   ÖRF 1 2   Spektrum Home        
Dajto   Film +   MGM   Paprika   STV 1 2        

Táto stránka neobsahuje relácie vysielané televíziami, ktoré môj káblový operátor nešíri, tie ktoré neprijímam, a nevysielané s CZ/SK dabingom/titulkami, napr.:
This page not contains a session broadcast television channels that my cable operator does not spread, those who do not received, and not broadcast with CZ / SK dubbing / subtitling, for example:

arte (FR)   Fanda   Kika (DE)       Universal   Viasat Explorer    
Discovery Investig. (EN)   HBO 1 2 Comedy       TCM (EN)       Viasat History   Zone Romantica
Discovery Turbo (DTX)                        
                                                                                   
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
                                                                                   
               
 

 

                  2021                                      
                                                                                   

 

Január / January
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
Február / February
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
Marec / March
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
 
Apríl / April
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 30.
Máj / May
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.
Jún / June
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 30.
 
Júl / July
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
August
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
September
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 30.
 
Október / October
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
November
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 30.
December
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.

2020

Január / January
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
Február / February
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 29.
Marec / March
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
 
Apríl / April
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 30.
Máj / May
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
Jún / June
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 30.
 
Júl / July
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
August
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.
September
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 30.
 
Október / October
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
November
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
December
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.

2019

Január / January
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
Február / February
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 28.
Marec / March
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
 
Apríl / April
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 30.
Máj / May
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
Jún / June
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
 
Júl / July
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
August
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
September
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
 
Október / October
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
November
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 30.
December
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.

 

2018

Január / January
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
Február / February
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 28.
Marec / March
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
 
Apríl / April
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
Máj / May
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
Jún / June
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 30.
 
Júl / July
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
August
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
September
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
 
Október / October
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
November
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 30.
December
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.

2017

Január / January
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
Február / February
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 28.
Marec / March
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
 
Apríl / April
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
Máj / May
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
Jún / June
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 30.
 
Júl / July
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.
August
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
September
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 30.
 
Október / October
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
November
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 30.
December
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.

2016

Január / January
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
Február / February
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29.
Marec / March
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
 
Apríl / April
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 30.
Máj / May
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
Jún / June
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 30.
 
Júl / July
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
August
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
September
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 30.
 
Október / October
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.
November
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 30.
December
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.

2015

Január / January
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
Február / February
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 28.
Marec / March
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
 
Apríl / April
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 30.
Máj / May
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
Jún / June
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 30.
 
Júl / July
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
August
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.
September
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 30.
 
Október / October
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
November
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
December
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.

2014

Január / January
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
Február / February
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 28.
Marec / March
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.
 
Apríl / April
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 30.
Máj / May
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
Jún / June
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
 
Júl / July
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
August
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
September
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 30.
 
Október / October
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
November
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
December
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.

2013

Január / January
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
Február / February
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 28.
Marec / March
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 31.
 
Apríl / April
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 30.
Máj / May
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
Jún / June
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
 
Júl / July
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
August
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
September
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
 
Október / October
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
November
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 30.
December
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.

2012

Január / January
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
Február / February
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 29.
Marec / March
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 31.
 
Apríl / April
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30.
Máj / May
01. - 06.
07. - 13.
14. - 20.
21. - 27.
28. - 31.
Jún / June
01. - 03.
04. - 10.
11. - 17.
18. - 24.
25. - 30.
 
Júl / July
01.
02. - 08.
09. - 15.
16. - 22.
23. - 29.
30. - 31.
August
01. - 05.
06. - 12.
13. - 19.
20. - 26.
27. - 31.
September
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
 
Október / October
01. - 07.
08. - 14.
15. - 21.
22. - 28.
29. - 31.
November
01. - 04.
05. - 11.
12. - 18.
19. - 25.
26. - 30.
December
01. - 02.
03. - 09.
10. - 16.
17. - 23.
24. - 30.
31.

 

2011

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2010

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2009

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2008

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2007

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2006

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2005

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2004

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2003

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2002

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2001

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

2000

Január / January
Február / February
Marec / March
 
Apríl / April
Máj / May
Jún / June
 
Júl / July
August
September
 
Október / October
November
December
 

 

        ( tvprogr.htm )

Obsah tejto stránky pochádza z mnohých zdrojov, preto môže byť vo viacerích jazykoch (slovenský, český, anglický, nemecký, atď.)
Content on this site comes from many sources, so it can be in several languages (Slovak, Czech, English, German, etc.)