English version Železničné odkazy na Slovensku Rail CD/DVD-verzia
on-line-verzia
Strany na Európskom železničnom servri , oficiálne železničné WWW servre , strany s cestovnými poriadkami , železničný výrobcovia a laboratóriá , železničné knihy a časopisy , železničné školy , strany o úzkorozchodných železniciach , strany o širokorozchodných železniciach , strany fanúšikov železníc , diskusné skupiny , modely , prepravné firmy
 
Strany na Európskom železničnom servri
Fotografie slovenských vlakov v galérii obrázkov
Technické údaje slovenských vlakov v zozname vozidiel
 
Oficiálne železničné WWW servre
Bahntouristik - ponuka nostalgických jázd (občas i po Slovensku; len nemecky)
Banská Bystrica - doprava - MHD, železničná doprava atď.Na začiatok strany / To the Top
BRKS - Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s.
Cenníky cestovného na tratiach ŽSR a z Bratislavy do vybraných miest Európy
Cesty Wasteels s. r. o.  - predaj medzinárodných železničných cestovných lístkov, zľavy, karty mládeže, cestovné poistenie, ubytovanie, predaj zájazdov, zmenárenská činnosť
Erlebnis-Bahn-Schiff - ponuka nostalgických jázd (občas i po Slovensku; len nemecky)
Leo Express - súkromný železničný dopravca
Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV)
Nové Zámky - doprava
RegioJet - súkromný železničný dopravca
RegioRail - súkromný železničný dopravca
Ružomberok - oficiálne stránky mesta, železničná doprava, história, foto, ...
Spišská Nová Ves - doprava
Tatraturist - ponuka nostalgických jázd po Slovensku ( len nemecky a anglicky )
Tatry - doprava
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD)
WAGON SERVICE travel , s.r.o. - mimoriadne vozne, mimoriadne vlaky, vozne ležadlové, lôžkové, salónne, tanečné, promotion...
Wagon Slovakia a.s. Bratislava  - ubytovacie služby v lôžkových, ležadlových vozňoch a stravovacie služby v reštauračných vozňoch železníc SR a prenájom luxusného salónneho vozňa k firemným, reklamným prezentáciám a akciám rôzneho druhu
Železnice Slovenskej republiky - prevádzkovateľ tratí
Železničná spoločnosť (ZSSK), a. s. - prevádzkovateľ vlakov osobnej dopravy
Železničná spoločnosť Cargo (ZSCS), a. s. - prevádzkovateľ vlakov nákladnej dopravy
Železničné správy zo servra ŽSR
Železničné správy zo servra ZSSK
ŽEL-RAIL - pravidelná výstava vo Vrútkach (od r. 1995)
 
Strany s cestovnými poriadkami
Cestovný poriadok Nemeckých železníc a. s. obsahujúci takmer všetky vlaky v Európe - vrátane Slovenska (len nemecky a anglicky)
Doprava.sk - server dopravných spoločnostíNa začiatok strany / To the Top
ELIS-vyhľadanie spojenia - cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky
Gates96 - Bratislava - informačná stránka o Bratislave - linky na médiá, cestovný ruch, doprava, počasie, živé kamery (anglicky)
CP - Vlaky - Vyhľadanie spojenia
IDOS - program s cestovným poriadkom Železníc Slovenskej republiky a Českých dráh (len česky, nemecky a anglicky)
 
Železničný výrobcovia a laboratóriá
A - Z LOKOMAT , s. r. o., Zvolen - náhradné diely pre MHD, žel. koľaj. vozidlá
ADOTEL-HEX - budovanie a výstavba žel. zabezpečovacích zariadení, priecestných zabezp. zariadení, staničných oznamovacích a trať. zabezp. zariadení, s pokládkou a montážou káblov
Brama - veľkoobchod s náhradnými dielmi pre koľajové vozidlá
COMPEL-RAIL , a. s., Martin - vývoj, výroba, rekonštrukcia, oprava: stroje pre stavbu a údržbu železničných tratí, drobná traťová mechanizácia, vákuové nakladače
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s., Nová Dubnica - vývoj, výroba a dodávky elektrovýzbroje pre osobné vozne, rušne, prímestskú dopravu (električky) a ďaľších komponentov z tejto oblasti a elektrické zariadenia pre infraštruktúru železníc
ELTRA, spol. s r.o. Košice - realizácia, oprava a údržba trakčných zar. celoštátnych dáh a vlečiek, električk. a trolejb. tratí, el. predkurovacích zar., zar. pre napájanie dráhových zabezp. zariadení, ... ( e-mail )
Geomonta - Harmanec spol. s r.o. - sanácie a rekonštrukcie objektov železničného spodku a podzemných objektov
Geoteam - autorizovaný dodávateľ firiem Carl Zeiss a SOLA, geodetická a stavebná meracia technika, fotogrametrické prístroje a príslušenstvo, železničná meracia technika, ponuka geodetických prác, geodézia
Inprop s.r.o., Žilina - vypracovanie špecializovaného programového vybavenia z oblastí železničnej a mestskej hromadnej dopravy
Lukro s.r.o., Nové Mesto nad Váhom - sušiarne (rozprašovacie, prúdové, fluidné, zŕn, semien, reziva), náhradné diely pre železnice, potravinárske a kozmetické komponentyNa začiatok strany / To the Top
Norek - výstavba a rekonštrukcia železničného zvršku
PRAKON s. r. o. Prakovce - dodáva: montované izolované styky, podbíjacie kladivá do podbíjačiek, gen. opravy podbíjacích skríň a zdvíhacích zar. žel. podbíjačiek, náhr. diely pre strojné zar. pre údržbu koľaj. zvršku ( e-mail )
Prefabetón Holding a.s. Koš, Bratislava, Zlatná na Ostrove, Košice, Lučenec, Remata - zámková dlažba, prvky pre terénne úpravy, prvky pre inžinierske siete, prvkov stavebného systému UNIPOL®, prvky pre podzemné staviteľstvo, prvky pre železničné staviteľstvo
Presse & marketing Slovakia - prenajímateľ reklamných produktov v interiéroch vozňov osobnej prepravy ZSSK
Prometal s.r.o.  - Predaj hutného materiálu a železničné stavby.
Regonik spol. s r.o. - Vývoj, projekcia, výroba a montáž meracej a regulačnej techniky; regulácia kúrenia a ozvučenie v železničných vozidlách
Reming Consult a.s. - projektovanie, inžiniering, geodézia a kartografia, konzultačná činnosť a riadenie projektov, životné prostredie, regionálny rozvoj, dopravná infraštruktúra a plánovanie, verejné obstarávanie
Siemens Slovensko - zastúpenie nemeckého výrobcu elektrických zariadení a železničnej techniky
SUDOP Košice, a. s. - projektovanie a inžinierska činnosť železničných stavieb
Stavebná Železničná Spoločnosť
TECTUM GEOSYNTHETYC s. r. o., Bratislava - výhr. distributér geovýrobkov Tensar (používaných o. i. v žel. spodku) pre SR ( e-mail )
Tatravagónka
TRIBOMETAL - výrobca radiálnych klzných ložísk, axiálnych ložísk a zakružovaných púzdier pre použitie v železničných motoroch, kompresoroch, stavebných mechanizmoch, atď.
TSS Bratislava a. s. - práce pri výstavbe, rekonštrukciách, opravách a údržbe žel. zvršku a spodku, výhybiek, staničných zhlaví, ťažké a stredné opravy koľají, prepracovanie smeru a výšky nivelety koľaje, budovanie bezstykových koľají výmenou dlhých koľaj. pásov ( e-mail )
Vagónka , a. s., Trebišov
Výskumný ústav dopravný
ZOS Zvolen s.r.o.  - dodávky a opravy rušňov, dodávky náhradných dielov na rušne, dodávky nákladných vozňov, ložísk
ZIPP BRATISLAVA , s. r. o.- projektovanie, výroba, montáž železobetónových konštrukcií a dodávka stavieb na kľúč (o. i. nástupištia žst. Bratislava-Petržalka)
ZŤS - Koľajové vozidlá - výroba a servis koľajových vozidiel, napr. rušňov radu 773 , určených pre ťažký posun a prepravu nákladných súprav, modernizácia vozidiel osobnej a nákladnej prepravy, ľahké motorové jednotky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu
Zw-control - Dodávka a montáž elektronických meracích systémov železničných motorových vozidiel.
Železn. opravovne a strojárne Zvolen - spoločnosť vykonávajúca opravy a výrobu železničných vozidiel ( o. i. mot. vozne 811 , rušne 755 )
Železničné stavby , a. s., Košice - komplexné rekonštrukcie, ťažké a stredné opravy koľají a výhybiek, súvislé prepracovanie koľaje, montáž a demontáž žel. zvršku, budovanie konštrukčných vrstiev podložia, budovanie odvodňovacích systémov, ostatné práce na žel. spodku a zvršku
ŽOS Trnava
ŽOS Vrútky - spoločnosť zaoberajúca sa najmä revíznymi a strednými opravami železničných koľajových vozidiel, ako sú elektrické rušne, elektrické motorové jednotky,Na začiatok strany / To the Top osobné a špeciálne vozne (o. i. vozne Apeer , Bpeer , EMU 425.9 pre TEŽ)
 
Strany o úzkorozchodných železniciach
Čiernohronská železnica (ČHŽ)
Elektrická úzkorozchodná železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice (TREŽ)
Korytnická železnica
Košická mládežnícka železnica - Železnica v Čermeľskom údolí v Košiciach
KRÚŽOK - Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc
Oravsko-kysucká lesná železnica (OKLŽ)
Ozubnicová železnica Štrba - Štrbské Pleso (OŽ)
Považská lesná železnica Pribylina (pôvodne Liptovský Hrádok)
(Strany o) Tatranských elektrických železniciach - TEŽ ( Poprad-Tatry - Starý Smokovec , Starý Smokovec - Štrbské Pleso , Starý Smokovec - Tatranská Lomnica )
Novinka / New Záhradná železnička Suchá (nad Parnou)
Železnica AÚ SAV na Skalnatom plese
Železnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre
 
Strany o širokorozchodných železniciachNa začiatok strany / To the Top
Haniska pri Košiciach - Užgorod
 
Železničné knihy a časopisy
Horizonty dopravy
KANT - špecializuje sa na ponuku literatúry a časopisov predovšetkým s dopravnou tématikou, najmä o železnici, lodnej doprave a mestskej hromadnej doprave. Táto tématika je doplnená i o ponuku ďaľších kníh z technických odborov, výpočtovej techniky, práva, ekonómie, vojenstva, jazykovedy, turistiky, a detských náučných kníh a encyklopédií. Popri knihách nájdete nielen veľký výber pohľadníc, plagátov, ale i videokazety, puzzle a ďaľší zberateľský materiál opät zameraný na dopravu a vojenstvo  
K-report - Český železničný server - internetová verzia časopisu K-report - kalendár, aktuality, tématické články, fotogaléria, diskusná skupina (obsahuje aj materiály o železniciach na Slovensku).
Košická koľaj
Mladý dopravák
NADATUR - Nakladateľstvo dopravy a turistiky - vydáva: obrazové publikácie zo všetkých odborov dopravy, právne normy Európskej únie, vzťahujúce sa k doprave, prepravný a tarifný vestník ČR, vestník dopravy a telekomunikačný vestník ČR, colné, hospodárske a zdravotnícke tlačivá, nástenné i stolové kalendáre, časopis Dráha
Pragomodel - predaj železničnej literatúry, videokaziet, časopisov, pohľadníc, puzzle, atď.
Prepravný a tarifný vestník
SILNICE ŽELEZNICE - časopis o rozvoji dopravnej infraštruktúry v Českej republike, na Slovensku i vo svete, moderných trendoch, stavebných postupoch, používáných materiáloch a technológie
Tempo - rezortný časopis MDPT
Transport - dopravné noviny
Tulák po drahách - časopis Klubu dráharov v Pardubiciach, ktorý obsahuje aj materiály o železniciach na Slovensku
Vestník MDPT SR
ZSSK Cargo Business - časopis pre zákazníkov
Železničná doprava a logistika
Železničná literatúra
Železničná revue
Ž-Semafor - Oficiálna stránka na servri ŽSR
Ž-Semafor - dvojtýždenník ŽSR
 
Železničné školy
Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDaS) Žilinskej univerzity
Stredná priemyselná škola dopravná Košice
Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
Stredné odborné učilište železničné Košice
Stredné odborné učilište železničné Trenčín - informácie o škole, študijných odboroch a ďalšie informácie
 
Strany fanúšikov železníc
Addams' Rail Page - Web strana o železniciach na Slovensku, v Českej republike, a vo zvyšku sveta ( o. i. žel. mapy )Na začiatok strany / To the Top
ALBATROS - parný klub pri ZO OZŽ Rušňového depa Bratislava hl. st.
ALWEG  - nerealizovaný dopravný projekt vo Vysokých Tatrách
Bratislava - železničný uzol
Bridellova železničná strana
Cestovný poriadok
CFR - neoficiálne stránky Rumunských železníc
Dvojkoľajné trate na Slovensku
Elektrifikácia tratí na Slovensku
eso.kbx.cz
Fatrapress s.r.o.  - ofsetová tlačiareň všetkého druhu, vydavateľstvo, oldtime service - história železníc a klub priateľov železníc
Filmy, kde hrala Železnica
FIP - Informácie o získavaní a používaní dokladov
Grebe.host.sk
Historický prehľad vývoja železníc v Československej republike
Nižšie / LowerHistória dopravy so zameraním na dobu od nástupu pary - databáza všetkého, čo sa na Slovensku hýbalo po koľajniciach a plávalo po hladinách vodných tokov
História slovenských železničných tratí - kompletný (?) zoznam tratí s ich vývojom
InterRail - lacné cestovanie po Európe - chcete spoznať Európu za málo peňazí? Tipy na lacné cestovanie, turistické informácie o jednotlivých krajinách, fotografie
Kabinet úzkeho rozchodu - množstvo aktuálnych informácií o dianí na úzkych koľajách na Slovensku; cestovateľský klub
Kategórie vlakov - stručná charakteristika väčšiny kategórií vlakov osobnej dopravy premávajúcich v Európe
Klub dráharov - turisticko-odborný klub venujúci sa železniciam doma i v cudzine (URL: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )
Klub historickej techniky pri RD Zvolen
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava
Klub priateľov železníc na FPEDaS Žilinskej univerzity
kolejarz.szm.sk
Lokomotívka - fotografie slovenských a českých rušňov
modzel.szm.sk
mojweb.sk/teren
MSTS - reskiny pre hru
MSTS caby
Múzejno-dokumentačné centrum (MDC) ŽSR
Múzeum dopravy v Bratislave (neoficiálna strana)
Obrázky Richarda Bílka zo slovenských a českých železníc (+)
ondraj.zelpage.cz
Podbrezová-Tisovec - ozubnicová železničná trať - stránka Jozefa Baníka
Porftólio železnicným objektívom - fotografie o železnici, prírode a všetkom co ich spája
Predpisy súviasiace so železničnou prevádzkou
Prehľad lesných železníc na Slovensku
Prehľad parametrov hnacích vozidiel používaných na slovenských tratiach
Prehľad parametrov vozňov osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR
Prehľad úzkorozchodných rušňov, o ktorých existujú (aspoň nejaké) údaje
Prehľad zachovaných normálnerozchodných rušňov
Prievidza - Nové Zámky - stránka o trati
Prievidzský parostrojný spolok
Privatizácia bývalých organizačných zložiek ŽSR
Rady pre cestovateľov - praktické rady pre cestovateľov, ktorí chcú cestovať Európou vlakmi lacno, efektívne, a zoznámiť sa so železničnými zaujímavosťami
Rail.szm.sk
Railman
Railnet
RailWeb - praktické rady pre cesty vlakom po Európe, vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých cestovateľov. Vyše 900 zahraničních fotografií, download hier, mapy železničných sietí (obsahuje údaje aj o železniciach na Slovensku)Nižšie / Lower
Railweb.acs.sk
Rušne - železničná stránka Olda Slížka
Rušne ZSSK a ČD - strany Mira Justa
Rušne ZSSK a ČD - strany Petra Krušinského
Rušne ZSSK a ČD - strany Sighiho ( záložná URL )
Rušňové depo - atlas železničných vozidiel SR a ČR
Skratky používané v železničnej prevádzke
Suchá Hora - Trstená - história trate
Svet železníc - história a súčasnosť železníc vo svete, burza, kalendár podujatí, predaj literatúry, vyhľadávanie vlakového spojenia v Európe a v USA
Šildberger Martin - informácie o niektorých železničných tratiach a múzeách v SR i ČR
Šurany a okolie - železnice v regióne
Trainz - mapy lokálok: Slovensko, Slovensko-Maďarsko, Maďarsko, Česko
trainz.web2web.sk
trate.webzdarma.cz
Tunely na slovenských železničných tratiach
Záhorie - úzkokorozchodné a lanové dráhy
Veterán klub železníc Poprad
Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR
Vlaky.net
Výhrevňa Vrútky
Výstavba železničných tratí na území Slovenska - vývoj
xtrain.webpark.sk
Zaujímavosti z tratí na Slovensku
Zel.am - fotografie a príbehy okolo železnice, zameranie hlavne na tunely a železničné stavby všetkého druhu
zelfoto.sk
zmrail.webzdarma.cz.sk
Zoznam železničných staníc a zastávok v Slovenskej republike (+ blízkom zahraničí) s alternatívnymi názvami
Zväz železničných inžinierov
Železnica.szm.sk
Železnice na Slovensku - zaujímavosti z histórie železníc na Slovensku, železničných tunelov, výstavby, elekrifikácie a zdvojkoľajnenia tratí a lesných železníc
Železnice Slovenskej republiky - neoficiálne strany študentov gymnázia v Spišskej Novej Vsi ( časť 1 , 2 )
Železničná burza
Železničné delostrelectvo v 2. svetovej vojne
Železničné infostránky  - Odkazy na výrobcov a opravcov vozidel, dodávateľov komponentov a opravcov dielov z Českej republiky i v zahraničí
Železničné mosty na Slovensku
Železničné podujatia na Slovensku a v Českej republike
Železničné správy Addamsa
Železničné správy Klubu dráharovNa začiatok strany / To the Top
Železničné strany Jána Hábera
Železničné strany Ľubora Bánika
Železničné strany Petra Popovca
Železničné strany Stana Komoru ( nová URL )
Železniční fanda - Železničné obrázky pre všetkých milovníkov vlakov i vláčikov...
Železničný katalóg a spravodajstvo - Vyhľadávací katalóg stránok, ktoré sa zaoberajú železničnou tématikou a cestovaním
Modely
Modelárske burzy  - burzy modelov, železničné a plastikové modely, modelárske obchody, i-burza, linky, galéria
MODELY na Slovensku - modely rakiet, železníc, návody, súťaže, kluby, firmy, burza, linky
PIETRIK Jaroslav - hobby - železničné modelárstvo, stránka pre vyznávačov a priaznivcov modelovej železnice
 
Diskusné skupiny (obsahujú príspevky s tématikou slovenskích a českích železníc)
Diskusné fórum Českých dráh
Diskusná skupina časopisu K-Report
Diskusná skupina Klubu dráharov
Diskusná skupina servra Svet železnícNa začiatok strany / To the Top
Železničná diskusia servra Vlaky.net
Diskusná skupina spolku Parostroj
 
Prepravné firmy
A. S. TRADE s. r. o. - medzinárodná železničná špedícia: doprava zo SNŠ, železničný tranzit; skladovanie v colných skladoch: Pribeník (Čierna nad Tisou), Haniska pri Košiciach, Komárno - prístav; vzorkovanie, váženie, balenie, paletovanie
Abex Slovakia s.r.o. - špedičná firma pôsobiaca v železničnej preprave, ponúkajúca prenájom chladiarenských vozňov
Argo Slovakia s.r.o. Poprad - medzinárodná preprava železnicou
Cargo Transport - medzinárodná preprava tovaru, komplexné colné odbavenie vo vnútrozemí a na hranici, zabezpečenie veterinárnej kontroly a fytokontroly, prepravné poistenie, ťažké nadrozmerné, nebezpečné a špeciálne prepravy, konteinerizácia, skladovanie, balenie a manipulácia s tovarom, poradenská činnosť v prepravnej a colnej oblasti
Čiernianská spoločnosť s.r.o. - Preprava zásielok z/do Ruska,Ukrajiny železničnou cestou
DHL Express (Slovakia) s. r. o., Bratislava
DISTROS s. r. o., Humenné - špedičná činnosť z prechodovnej stanice Čierna nad Tisou pre odberateľov v SR a tranzit do Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska a ČR ( e-mail )
Express Slovakia Medzinárodná preprava, a. s.
EXPRO s. r. o. Zvolen
Gestiv s.r.o., Košice - medzinárodné zasielateľstvo - železničná preprava; skladovanie a manipulácia, colné ručenie - colná deklarácia, poistenie tovaruNa začiatok strany / To the Top
Ferroviasped Slovakia , s. r. o. - medzinár. zasielateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo v žel. doprave
Imbrasped s.r.o. - vnútroštátne a zahraničné železničné zasielateľstvo
Investex Group , s. r. o., Zvolen - vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo, zasielateľské služby cez prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce, prenájom vozňov, kontajnerové prepravy, zastupovanie v colnom konaní, poistenie zásielok, prenájom vozňov radu Faccs ( e-mail )
INVOZ s.r.o., Košice - verejný colný sklad -uskladňovanie rôznych druhov dovážaných výrobkov hutného, strojárskeho, drevárskeho priemyslu ako aj stavebného materiálu; služby spojené s priamym prekladom tovaru, zo širokého rozchodu na normálny rozchod, všetky služby spojené s vybavovaním colných formalít; kompletný colný servis v importe aj exporte školenými certifikovanými deklarantmi
M&G Spedition spol. s r. o.  - železničné zásielky, colná deklarácia, colné sklady, vystavovanie T1
Palimpex s. r. o., Prievidza - železničné zasielateľstvo ( e-mail )
Prometal s.r.o.  - predaj hutného materiálu a železničné stavby
PUS s. r. p., Komárno - medzinárodná a vnútroštátna nákladná železničná preprava, vykládka a nakládka všetkých druhov tovarov na vlastnej vlečke
Slovakia Trans a.s.  - vnútroštátna a medzinárodná preprava
SLOVFRACHT SLOVAKIA a.s. Bratislava - medzinárodné zasielateľstvo a železničná doprava, colná deklarácia
ŠPEDSERVIS spol. s r. o. - medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo, skladovanie, zastupovanie v colnom konaní, poradenská činnosť, sprostredkovanie obchodnej činnosti v poisťovníctve
Trade trans rail , s. r. o., Košice - medzin. a vnútrošt. nákl. žel. preprava
Transforwarding Slovakia s.r.o. Banská Bystrica - železničná doprava, logistika

Nezaradené

IGZ.sk
EŽ.sk
Danzas.sk
EŽ_KE.sk
ZŽS Dubnica.sk
ZPSV.sk
PSL.sk
Novinka / New
Batram.wbl.sk
Novinka / New
Slovenskadraha.wbl.sk
Novinka / New
Train-tour.unas.cz
Novinka / New
Duuso.demmsts.sk
Novinka / New
Vanek Ľudovít
Novinka / New
Železnica.tym.sk - stránka o železniciach, hlavne tej Oravskej
Novinka / New
Trainz_stc.tym.sk
Novinka / New
Railpage.net
Novinka / New
Web cestovných poriadkov CZ + SK
Novinka / New
Trainz.web2web.sk
Novinka / New
Železnica.railnet.sk
Novinka / New
Viliam Matuška.yw.sk
Novinka / New
Lanovky.sk
Novinka / New
Kniha_jázd
Novinka / New
DJ_Expres.slovaktrains.sk
Novinka / New
JS-Trains.slovaktrains.sk
Novinka / New
X-Trains.slovaktrains.sk
Novinka / New
SPDZ.estranky.sk - Spoločnosť Považskej dráhy Žilina
Novinka / New
Model_hobby.xf.cz
Novinka / New
Ponvagli.sirius-cyber.sk
Novinka / New
Kniha_jázd_R1504_Šarisan
Novinka / New
Votava_Tomáš
Novinka / New
SK_Loco.wlab.hu
Novinka / New
Koľajisko-grob.wbl.sk
Novinka / New
ZZB.webzdarma.cz
Novinka / New
Bambik.wz.cz
Novinka / New
Railman.motorhorse.net
Novinka / New
Trains.wgz.cz
Novinka / New
Nexak
Novinka / New
Trat_169.ic.cz
Novinka / New
Kamim.sk
Novinka / New
KE-MSTS.ic.cz
Novinka / New
810.wbl.sk
Novinka / New
Vlaky_a_buse.webovastranka.cz
Novinka / New
ZŠ_Košariská.edu.sk/zeleznica
Novinka / New
LMD_vlaky.wz.cz
Novinka / New
Trať_153.tym.sk
Novinka / New
DPM-PRK.estranky.sk
Novinka / New
Vystrihovačky.sk
Novinka / New
Trainmodel.sk
Novinka / New
Martin08_vlaky.slovaktrains.sk
Novinka / New
Ž-fanda
Novinka / New
Bobcak_I-foto.blogspot.com
Novinka / New
Matúš-be.webovka.eu
Novinka / New
ŽMST.yw.sk - Železničné múzeum Stará Turá
Novinka / New
KŽHV.eu - Klub železničných historických vozidiel v Poprade


Poznámky:
Na tejto strane neuverejňujem odkazy na URL propagujúcich cestnú dopravu. V prípadoch kombinácií môže dôjsť k vyradeniu odkazu.
Požiadavky na úpravy/doplnenia

Addams
Posledná aktualizácia: 15-apr-2021